84 mill. igjen å kreve inn

Namdal Bomvegselskap hadde et noe svakere driftsresultat i 2015, uten at det får noen betydning for når bomringen rundt Namsos skal tas ned.

Bomstasjon: Det meste tyder på at bomringen rundt Namsos kan demonteres i 2019. ¬ FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: Ifølge årsberetninga for 2015 hadde Namdal Bomvegselskap driftsinntekter på 24,2 millioner kroner i 2015, det er 600.000 kroner mindre enn året før. Driftsresultatet endte på 2,6 millioner mot nesten 3,5 millioner i 2014.

Ved utgangen av 2015 gjensto det 84.050.385 kroner av den såkalte innkrevingsretten, og dermed ligger man godt i rute med tanke på å rive bomringen rundt Namsos innen utgangen av 2019.

Trøndelag Bomveiselskap blir formelt majoritetsaksjonær i selskapet gjennom en rettet emisjon. Det ble vedtatt allerede i 2015, og aksjekapitalen ble innbetalt, men på grunn av feil måtte vedtaket fattes på nytt av generalforsamlinga.