Ny giv for Statland alderspensjonat

Bill.mrk.: Har pensjonat – ønsker eiere

Statland har fått (tilbake) et helt pensjonat fra kommunen, nå gjenstår bare å skaffe nye eiere.

NESTEN I MÅL: Arbeidsgruppa som har jobbet med å få på plass en avtale med kommunen kan smile bredt etter at pensjonatet på overdras til innbyggerne på Statland. Nå starter jobben med å skaffe mange nye aksjeeiere. Fra venstre: Åshild Windseth, Beate Myren, Svein Lervik og Leif Skorstad. (Evelyn Engesdal og Nils Kaldahl var ikke til stede). 

OPPSTARTEN: St. Hans aften for 29 år siden var man i gang, og dugnadsinnsatsen var enorm under hele byggeperioden. 

STENGT: Kunne du tenke deg å eie din egen heis på Statland, så tar interimsstyret gjerne imot gaver for å få den i drift igjen. 

arkiv

STATLAND: – Målet er å komme i gang allerede i høst, sier Svein Lervik i arbeidsgruppa som det siste halve året har jobbet med at Statland alderspensjonat skal tilfalle lokalbefolkninga.


Ringen sluttet

Bygginga av alderspensjonatet startet våren 1987. Initiativet kom fra saniteten, og det aller meste ble gjort på dugnad av innbyggerne på Statland.

Byggeperioden varte nesten to år fram til våren 1989 da pensjonatet ble tatt i bruk. Senere ble det «forært» som gave til kommunen og har vært et botilbud for eldre innbyggere.

I fjor ønsket kommunen å kvitte seg med pensjonatet som et ledd i innsparinger og omorganisering av helse og omsorgstjenesten, og rådmannen ville legge det ut for salg.

Det ville ikke innbyggerne på Statland være med på og tok et initiativ for å få tilbakeført pensjonatet til bygda. I forrige uke sa kommunestyret ja, og ga samtidig et starttilskudd til «nye» Statland pensjonat på 250.000 kroner. dermed er ringen sluttet.

– Vi er svært takknemlige for at politikerne sa ja, og for at kommunen har vært positive finne en løsning, sier Lervik.


Hele bygda som eiere

– Vi planlegger et folkemøte august hvor vi skal legge fram det vi har jobbet med og noen tanker om vegen videre, sier Lervik.

For å få selskapet Statland Pensjonat AS opp og stå trenger de mange nye eiere.

– Det blir organisert som et aksjeselskap etter omtrent samme modell som «Heimen» på Otterøya, sier Lervik.

Statland pensjonat blir et eiendomsselskap som skal drive utleie av leiligheter, i første rekke tenkt for eldre mennesker.

Et foreløpig forslag er at aksjene vil få pålydende 1.000 kroner, og at ingen kan eie mer enn 20 prosent i selskapet. Tanken er at innbyggerne, lag og foreninger, bedrifter og andre med tilknytning til området får tilbud om å kjøpe aksjer.

– Dette er tenkt som en felles eiendom for hele bygda, og da ønsker vi ikke at noen skal se på dette som et økonomisk investeringsobjekt, sier Leif Skorstad.

Bygget trenger en del vedlikehold og oppussing. Et tidligere anslag antydet omkring fire millioner kroner. Da er det selvsagt ikke tatt hensyn til den enorme dugnadsviljen blant folk på Statland.

– Pensjonatet ble i sin tid bygd på dugnad, og nå bretter vi opp ermene og fikser det på dugnad, smiler Skorstad.

I dag er tre av sju leiligheter utleid. Planen er å pusse opp de fire leilighetene som står ledige, og komme i gang med helt nødvendig vedlikehold før de kan ta imot flere leietakere.

– Det er allerede flere som har sagt at de kan tenke seg å flytte inn, så det er ingen tvil om at det er behov for et slikt botilbud på stedet, mener interimsstyret.

De ser også for seg at frisør, fotpleie og andre servicetilbud naturlig hører heime i bygget.

– Det blir litt opp til innbyggerne på Statland hva deler av bygget kan brukes til. Lokalene har vi, nå er det bare å komme med gode ideer, inviterer de.