1 av 3 båteiere i Nord-Trøndelag kan ikke lese sjøkart

– Dårlig kunnskap og mye usikkerhet

Mange har det med, men ikke alle kan bruke det, viser en fersk undersøkelse.

SLIK KAN DET GÅ: 1 av 3 i Nord-Trøndelag kan ikke lese sjøkart. Og da kan det ende slik... 

SJØKART: Å lese sjøkart er ikke enkelt. 

arkiv

NAMSOS: Gjensidige har spurt båtfolket i Nord-Trøndelag om deres forståelse av sjøkart, enten på papir eller digitalt.

– Selv om mange svarer at dette kan de, er vi mest bekymret over alle de som ikke kan lese og forstå et sjøkart, sier Pål Rune Eklo, som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

I Nord-Trøndelag svarer 1 av 3 båteiere – 33 prosent – at de har dårlig forståelse av sjøkart, mens 66 prosent mener de leser sjøkart godt.

– Av de 33 prosentene er det 22 prosent som svarer at de leser og forstår sjøkart ganske dårlig, og 11 prosent som svarer at de faktisk ikke kan lese sjøkart i det hele tatt, sier Eklo.


Usikkerhet

Det er Ipsos MMI som har foretatt undersøkelsen.

– Det tyder på dårlig kunnskap og mye usikkerhet blant mange båtførere, sier Eklo.

– Dette kan skape mye usikkerhet og medføre stor fare for dem som ferdes på sjøen, fortsetter han,

Menn mener at de har bedre kunnskap enn kvinner, og best på sjøkart er de mellom 40 og 59 år i følge undersøkelsen.

– Flere av de mer alvorlige ulykkene med fritidsbåt skjer på grunn av høy fart, lite kjennskap til området de ferdes i, eller at båtfører er påvirket av alkohol – i verste fall en kombinasjon av dette, sier Eklo.

En annen typisk skadeårsak er at båtførere kjører den ruta de har kjørt før, men glemmer forskjellen mellom høyvann og lavvann.

– Med dårlig kart- og navigeringskunnskap, øker risikoen for at noe skal skje, sier han.


Gode råd

* Lær deg å lese sjøkart før du legger ut på vannet. Øv både med papirkart og digitale kart.

* Ha alltid med papirkart og kompass i båten. Stol ikke kun på at elektroniske hjelpemidler som kartplotter, GPS og autopilot alltid fungerer.

* Stemmer kartet med virkeligheten? Husk å se ut vinduet for å se at kartet faktisk stemmer med virkeligheten.

* Bruk oppdaterte kart. Papirkart oppdateres hvert år, mens elektroniske kart oppdateres oftere.

* Er du i ukjent farvann - søk etter kunnskap om umerkede skjær og grunner.

* Sjekk lavvann og høyvann. Det kan være flere meter forskjell. Ta en tur på lavvann, så ser du hvor det er skjulte skjær og grunner. Da er du tryggere på høyvann.