Bygger ut Brakstad hamn

– Har et ønske om å skape aktivitet

Brakstad hamn skal i løpet av de neste årene gjennomgå et solid ansiktsløft. Det investeres mellom åtte og ti millioner kroner i ei utbygging.

Utbygging: Brakstad hamn skal bygges ut. Frode Bjøru ser fram til at hamna får ei ansiktsløfting. foto: bjørn tore ness 

SKISSE: Slik er området tenkt seende ut når arbeidet er ferdig. SKISSE: JONARK AS 

SeglmakerI: Frode Bjøru på Jøa har spesialisert seg med å lage segl. Med utbyggingsplanene skal seglmakeriet flytte. 

arkiv

JØA: Frode Bjøru og selskapet Brakstad hamn har store ting på gang.

Siden 2012 har det blitt jobbet for å få i stand en helårshavn i Brakstad hamn. Nå ser prosjektet ut til å kunne bli realisert.

"Det finnes ikke ei trygg havn for større båter på Jøa per nå.

– Utgangspunktet er at vi ønsker å få bygd sjønære næringslokaler for å skape aktivitet på Jøa. Det er allerede noe interessenter for lokaler i Brakstad havn, og nå holder vi på med å finne midler til å finansiere prosjektet. Hvis alt går etter planen håper vi at alt skal stå ferdig når vi kommer til 2018, forteller Frode Bjøru.

Aktivitet

Planene gir mulighet for 30–40 helårsbåtplasser godt skjermet med moloer for storhavet Folla som ligger like utafor havnens gjestehavn, flere nye næringsbygg og ei havn som han ta imot større båter.

– Det finnes ikke ei trygg havn for større båter på Jøa per nå. En av grunnene til at vi startet å se på mulighetene for utbygging av havna var at vi i Seglloftet har behov for større lokaler. Med ei større havn kan vi ta imot store båter og gjøre større prosjekter, sier Bjøru.

Servering

Prosjektet har en prislapp på mellom åtte og ti millioner kroner.

Planene er godkjent i kommunene reguleringsplan for området og alt som mangler før spaden går i jorda er å få finansieringen på plass, noe Bjøru tror vil skje innen kort tid.

Det er også planer om å få i stand et serveringssted i forbindelse med havna, og Bjøru forteller at det har meldt seg interessenter, uten at han ønsker å nærmere inn på hvem dette er.

– Vi har startet jobben med å selge båtplasser, og det er allerede noen som har kjøpt. Etter hvert vil vi gå hardere ut for å reklamere, og vi ser for oss hele Nord-Trøndelag som marked, sier seglmakeren.

– Vi ligger nært ut mot Folla, og området er egentlig perfekt for dette. Vi tar også sikte på å rette oss mot turistnæringen, legger han til.

Base

Brakstad havn er i dag base for Jøa kystlag sine båter, verneverdige M/K Straumingen på 60 fot og fembøringen Siglurd. Seglloftet ligger nå 700 meter fra havna.

Det ligger også en pub der som åpner ved forespørsler og ved arrangementer.

– Vi har jo et ønske om å skape mer aktivitet her. Det er et flott område og vi mener det finnes store muligheter for å få noe til her, mener Bjøru.