Færre, men gladere bønder

Landbruksdirektør sammenlikner overgangen fra båsfjøs til robotfjøs med overgangen fra håndmeling til maskin-melking.

IDYLL: Kyrne til Arne Olav Aune kan vandre ut i Namsen og kjøle seg ned på varme dager. 

arkiv

INDERØY: – Hadde vi gjennomført en tilsvarende undersøkelse på 60-tallet, tror jeg vi ville sett samme optimismen, sier landbruksdirektør Kirsten I. Værdal hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter at hun har lagt fram undersøkelsen blant melkebøndene.

– Dette er en teknologisk revolusjon på linje med at bøndene sluttet å melke for hånd.

Undersøkelsen som er gjennomført blant melkebøndene i Trøndelag, Møre og Romsdal og Troms viser at det er et klart skille mellom de som har og ikke har robotfjøs. I denne gruppen sier hele 77 prosent at de ville valgt å bli melkebonde om de kunne tatt valget i dag.

Til sammenlikning sier kun 59 prosent av de med båsfjøs at de ville tatt samme valg i dag.

Ser man alle melkebøndene under ett, ville 67 prosent valgt det sammen i dag. For fem år siden svarte kun halvparten det samme.

Båsfjøsbøndene er minst positive til framtida. Fire av ti tror de vil avvikle melke- produksjonen innen 2024.

Undersøkelsen viser også at jo større produsent, jo bedre har man det som melkebonde.

– Det stemmer. Det er 40 prosent færre bruk nå. Samtidig ser vi at de som blir igjen trives bedre og ser lysere på framtida, sier Værdal.