Færre unge menn dør i trafikken

Færre unge menn drept i trafikken

Færre dør eller blir hardt skadd i trafikken i Nord-Trøndelag. Størst er nedgangen blant unge menn, mens det er en økning blant de eldre.

RIKTIG VEG: June Stubmo ved plan- og trafikkseksjonen i vegavdeling Nord-Trøndelag kan konstatere at yllykkesutviklinga går i riktig retning. – Men vi jobber videre mot visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken, sier hun. 

arkiv

NAMSOS: Det kommer fram i den årlige ulykkesrapporten fra Statens vegvesen. Rapporten ble lagt fram i torsdag.

I fireårsperioden 2008–11 ble 30 menn i alderen 18–24 år drept eller hardt skadd på nordtrønderske veger.

De siste fire åra (2012–15) antallet sunket til 20, viser tallene Statens vegvesen legger fram.

Lavere fart

– Det er en gledelig utvikling, og har nok flere årsaker. Vi har jobbet målrettet mot denne gruppa over flere år.

I tillegg har bilparken blitt sikrere med åra. Og så ser vi at farten over tid er blitt lavere. Og dødsfall og alvorlige skader har ofte direkte sammenheng med fart, sier June Stubmo ved plan- og trafikkseksjonen i veg- avdeling Nord-Trøndelag.

Ikke fullt så gledelig er utviklinga blant menn over 45 år. Her er utviklingen motsatt av den vi ser hos de unge.

Her er det en økning i alle aldersgrupper med unntak av en liten nedgang blant de over 80 år.

– Det stemmer, og vi ser den samme utviklinga nasjonalt, sier Stubmo som per i dag ikke har en forklaring på hvorfor det er en økning blant eldre menn.

Blir distrahert

– Men vi frykter at distraksjon kan være en medvirkende årsak. Det har blitt veldig mye instrumenter i en bil. I tillegg har vi mobiltelefonen som mange stadig skal sjekke og trykke på, sier Stubmo.

– Samtidig er det et paradoks at dere viser til sikrere bilpark som årsak til nedgang. Det er jo denne gruppen som har økonomi til å kjøpe de sikreste bilene?

– Man skulle tro det. Vi må bruke mer tid til å finne ut hvorfor det øker i denne gruppen.

Av andre store endringer, er det verdt å merke seg en solid nedgang drepte og hardt skadde i forbindelse med utforkjøringer.

Antall biler som kjører av vegen er omtrent det samme i dag, som før. Men konsekvensene har blitt langt mindre dramatiske enn for få år siden.

Den er halvert på fire år. Fra 59 personer i den første fireårsperioden til 29 personer.

Fire omkom i fjor

– Også her spiller nok sikrere biler inn som en viktig årsaksfaktor. I tillegg har vi jobbet mye med å utbedre sideterrenget, forklarer Stubmo.

Der siste åtte åra har det i snitt omkommet åtte personer i trafikken hvert år.

25 mennesker er i snitt hardt skadd.

I år var tallene henholdsvis fire og 24. Det verste ulykkesåret var i 2010, da 10 mennesker omkom og 33 mennesker ble hardt skadd.