Kan spare 100 millioner

DNA-prøver fra ei vannbøtte i stedet for manuell lusetelling kan spare oppdrettsnæringa for 100 millioner kroner.

BILLIG: Den nye metoden for å måle antall lakselus vil spare næringa for enorme beløp. 

arkiv

KOLVEREID: Det er Nina (Norsk institutt for naturforskning) som har kommet fram til dette, ifølge avisa FiskeribladetFiskaren.

Dagens manuelle lusetelling foregår ved at oppdretterne teller lus på ti til 20 laks i ei merd ukentlig. Det er anslått at dette koster næringa 390 millioner kroner i året. Forskerne i NINA mener det er både rimeligere og mer nøyaktig å hente ei bøtte sjø fra merdene og måle hvor mye DNA det er fra lakselus. Metoden med å måle antall lakselus indirekte er utprøvd siden i fjor høst.

Planktonprøver fra sjøen kan i tillegg måle antall lakseluslarver. Forskerne håper også metoden kan brukes for å måle lus på villaks. Både Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet støtter prøveprosjektet, ifølge avisa.