Inntak videregående skole

Nesten alle kommer inn på førsteønsket

I første inntaksrunde til fylkeskommunens videregående skoler i Nord-Trøndelag har 92,8 prosent fått tilbud om sitt førsteønske når det gjelder programområde. Det er en liten økning fra i fjor.
arkiv

STEINKJER: Det melder fylkeskommunen i en pressemelding.

Det er registrert i alt 6.169 søkere som har en skoleplass ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag som sitt første ønske for skoleåret 2016/2017. Av disse er 5.606 fra eget fylke.

5.701 søkere

I første inntak fikk 5.701 søkere tilbud om plass. Av disse har foreløpig 92,8 prosent fått tilbud om sitt førsteønske.

Det er i alt 5.483 søkere med ungdomsrett fra Nord-Trøndelag til fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag. Alle disse har fått tilbud om plass i første inntak.

Årets avgangselever i grunnskolen, inkludert private grunnskoler og kommunale voksenopplæringssentre, i Nord-Trøndelag er 1.958. Så mange som 98,57 prosent av dem har søkt om plass i videregående opplæring.

Søknadsfordeling på Vg1

* Søkerandel til yrkesfaglig utdanningsprogram: 53,40 prosent

* Søkerandel til studieforberedende utdanningsprogram: 46,60 prosent

Herav søkerandel til Studiespesialisering 22,90 prosent

Størst søkning har følgende utdanningsprogram Vg1 (antall søkere med programområdet som førsteønske):

* Studiespesialisering: 581

* Helse og oppvekstfag: 427

* Idrettsfag: 352

* Bygg- og anleggsteknikk: 205

* Teknikk og ind. produksjon: 188

De mest populære tilbudene sett i forhold til antall elevplasser på utdanningsprogrammene Vg1:

* Idrettsfag og elektro

Søknad til læreplass

Antall søkere til læreplass i år er 678, hvorav 534 har ungdomsrett. Per i dag har 341, hvorav 288 med ungdomsrett fått tilbud om læreplass.

Det er fortsatt tidlig i formidlingsprosessen, og antall søkere som er formidlet så langt ligger litt under fjorårets nivå på samme tid.

Om inntaket

Det har gått ut meldinger via SMS til alle som har søkt videregående skoletilbud, som er med i fellesinntaket.

Alle søkere som har oppgitt mobiltelefonnummer, får melding om inntaket via SMS.

Søkere som ikke har oppgitt mobiltelefonnummer i søknaden, får melding om inntaket per brev.

– Det er viktig at alle svarer i riktig tid, uansett hvilken melding de får. De som ikke svarer innen fristen, blir i utgangspunktet automatisk strøket fra alle lister, opplyser fylkeskommunen.

Andre inntak blir klart 22. juli og tredje inntak 2. august.