Bygger ut kraftlinje til tre milliarder

Anleggsarbeidet på den nye kraftlinja mellom Namsos og Åfjord til over tre milliarder kroner er full sving mellom Bangdalen og Årgård.

Fra venstre: Byggeleder Steinar Sjømæling og kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson i Statnett tar oss med til base 35 i Bangdalen der (fra venstre) Lierne Utmarkservice – Tor Audun Aamo, Knut Leonard Kalvik og Jostein Ringstad er i full sving med å rydde linjetraseen.FOTO: BJØRN TORE NESS 

HOGST: Hogstmaskinene er godt i gang med å rydde traseen og områdene ved foten av Andorshatten i Bangdalen der et av mastefundamentene skal stå. 

KONTROLLØR: Jogeir Brøndbo fra Høylandet har ansvar for kontroll og kvalitetssikring av mastefundamenter på Namsos-Åfjord prosjektet. 

FORSTERKNING: Vegnettet i Bangdalen vil bli flittig brukt i anleggsperioden, og Statskog har sørget for oppgradering flere bruer i forbindelse med linjebygginga. 

KRYSSER VEGEN: En av mastene blir stående et steinkast fra Osen-krysset (krysset fv. 17 – fv. 715) i Namdalseid. 

arkiv

BANGDALEN: For dem som ikke har vært langt inni i Bangdalen er hele området knyttet sammen i et nettverk av skogsbilveger som de neste to årene vil bli trafikkert av anleggsmaskiner

– Vi skal først inn til mast 45 forklarer byggeleder Steinar Sjømæling i Statnett.

NA har vært på «linjebefaring» på den nye 420 kV kraftlinja som skal gå fra Namsos transformatorstasjon på Skage og til Åfjord.

Over 300 master

Der treffer vi på linjerydderne som har vært på befaring.

– Dere får heller bli med til mast 70, der holder vi på å ta ned tømmer akkurat nå, sier Jostein Ringstad, daglig leder i Lierne Utmarkservice som har kontrakten på rydding av den omkring 120 kilometer lange (70 kilometer i Overhalla, Namsos og Namdalseid), og om lag 40 meter brede linjetraseen, samt områdene der mastefundamentene skal bygges.

Ved base 35/mast 70, som for dem som er kjent ligger ved foten av Andorshatten, et par lange steinkast fra Skorvfosssen i Bangdalen.

– Vi er kommet godt i gang, og akkurat nå har vi sju mann i sving på dette prosjektet. For oss betyr dette oppdraget mye med tanke på arbeidsplasser og virksomheten vår, sier han.

Mellom 310 og 315 master skal opp. Høyden på mastene ligger mellom cirka 17 og 35 meter. Spennet mellom dem varierer ut fra terreng og grunnforhold.

– 250–400 meter er ganske vanlig på dette prosjektet, men vi har også strekk på opp mot 750 meter enkelte steder, forklarer Sjømæling

Namsos – Åfjord

Base 35 er en av rigg-/anleggsplassene hvor masteseksjonene skal monteres og vinsjene som skal trekke kraftlinja blir plassert. Der blir det også landingsplass for helikopter.

– Stålbjelkene kommer hit med bil, og så blir de montert i seksjoner på omkring 1.000 kilo som blir løftet på plass med helikopter, sier byggelederen.

Selve linjestrekkinga starter ikke før neste år, og kontrakten med fundamenter og linjestrekk skal utføres av det kroatiske selskapet Dalekovod som starter på sin del av jobben i løpet av sommeren.

Kraftlinjene er aluminiumskabler med stålkjerne som måler 55 millimeter i diameter. Trekkinga av linja skjer etappevis, først med helikopter deretter med vinsjer fra baseplassene.

– Da drar vi først ei snor på det aktuelle strekket, forklarer Sjømæling.

Et slikt strekk kan være flere kilometer langt mellom baseplassene.

– Deretter drar vi gjennom en wire med økende dimensjon opp mot 22 millimeter før vi hekter den sammen med selve linja med vinsjer.

Når arbeidet er ferdig vil baseplassene fjernes.

«Usynlige» master

I Namdalen er ikke «monstermaster» og «visuell forsøpling» noe som har opptatt folk i særlig grad. Likevel har Statnett en plan for å gjøre mastene så lite synlige som mulig med tanke på omgivelsene.

– Der mastene monteres i områder med barskog vil de bli grønne for å ikke bryte for mye med fargene i terrenget, forteller kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson.

I tillegg vil flere linjestrekk få matt overflate for å unngå at de skal reflektere sollys.

– Det er selvsagt ikke mulig å gjemme ei 20–30 meter høy kraftmast, men vi velger ulike løsninger alt avhengig hvor vi er for å dempe det visuelle inntrykket, sier hun.

Fra trafostasjonen på Skage og til linja har krysset Namsen ved Mælen blir den nye kraftlinja godt synlig, men den legges parallelt med den eksisterende 300 kV linja. Linjene skiller lag i Bangdalen hvor den nye linja tar av mot Årgård i Namdalseid. Der krysser den fylkesveg 17 før linja «forsvinner» til skogs igjen.

– Vi prøver jo å begrense naturinngrepene og gjøre det så skånsomt som mulig, slik at det blir heller ikke en «motorveg» under kraftlinja, men stående igjen lavere skog og kratt i traseen ute i terrenget, sier hun.

Handler lokalt

For handel og næringsliv i Namsos og Namdalen betyr utbygginga mye, selv om de ikke har vunnet noen anbudskontrakter.

Den delen av prosjektet som nå er satt i gang vil koste i størrelsesorden 3,1–3,6 milliarder kroner. Erfaringsmessig vil 15–20 prosent av den samla investeringa brukes lokalt.

Statnett bestreber seg på å handle varer og tjenester knyttet til utbyggingsprosjekter lokalt, der dette er mulig.

– Så langt har vi tildelt kontrakter til lokale og regionale entreprenører til en verdi av omkring 450 millioner kroner, sier kommunikasjonssjefen.

Som mener det er gledelig at næringslivet i Midt-Norge er kan levere topp kvalitet og er konkurransedyktige på pris.

I tillegg til entreprisene kommer service, forpleining, utstyrskjøp og annen handel som følge av at 80–120 mennesker skal ha tilhold i området de neste tre årene.

Knutepunkt

Linjebyggerne, entreprenører og Statnett vil de neste to årene ha Sjøåsen som knutepunkt for alt som rører seg omkring utbygginga.

Der treffer vi Jogeir Brøndbo fra Høylandet. Han er ingeniør med lang erfaring fra linjebygging over hele landet og skal ha oppsyn med gjennomføring og kvalitetskontroll av mastefundamentene.

– Alt som gjøres i regi av Statnett skal dokumenteres og kvalitetssikres, og det er artig å få være med på et slikt storprosjekt her i Namdalen. Jeg kan ikke tenke meg noe bedre enn å ha en jobb hvor utfordringene står i kø, samtidig som man kan få jobbe sammen med masse dyktige og trivelige folk. Og nå kan jeg jo til og med sove heime i min egen seng de neste to årene, ler han.

Etter planen skal vindkrafta fra Fosen kobles på nettet i 2019. Når hele strekninga fra Sognefjorden til Namsos er ferdig utbygd vil forsyningsunderskuddet til Trøndelag være historie.