Rebella får sin egen app

Namsskogan familiepark, Børgefjell fjellrevsenter og Lierne nasjonalparksenter har gått sammen om å lage natur- og miljøvernapp med Rebella Hex i hovedrollen.

Trekantsamarbeid: Scenene fra appen brukes også i attraksjoner i familieparken. Fra venstre: Steinar Bach, Tore Tødås, Tormod Aune, Turid Bredesen og Georg Enga. 

arkiv

TRONES: Trekantsamarbeidet mellom de tre institusjonene ble til gjennom et felles ansvar om å forvalte og spre kunnskapen om truede dyrearter, miljøvern og regional utvikling. Familieparken har blitt en kjent destinasjon som mange besøker, og er derfor en god arena for å nå mange med kunnskapsformidling.

– Vi har et formidlingsansvar gjennom rovdyrsenteret vårt, og har gjennom en årrekke jobbet med å nå de minste barna. Vi ønsker å ta i bruk digitale verktøy, siden barn i større grad bruker dette i dag, forteller prosjektleder for Rebella Hex, Tormod Aune.

Derfor har det blitt utviklet og lansert en spill-app med det velkjente Rebella Hex-universet som bakgrunn.

– For å få til et bra produkt har vi hatt en lang utviklingsprosess. Vi har skapt en spennende verden med mange elementer, både med dynamikk og karaktermangfold, forteller produktutvikler i Namsskogan familiepark, Georg Enga.

Planen videre for appen er å bygge den ut, og skaperne ser et stort utviklingspotensial.

– Vi kommer til å utvide konseptet videre, og føler at plattformen har blitt veldig bra, sier Enga.


Naturkunnskap

Målet er at barn i 4-5-årsalderen skal få opp interessen for natur og miljø.

– Samfunnet har blitt mer urbanisert, og det skaper en avstand til naturen, sier Tormod Aune.

– Vi tar ansvar for truede dyrearter, og derfor er en av hovedkarakterene i spillet er en fjellrev - en art som er svært utrydningstruet, sier daglig leder ved Namsskogan familiepark, Turid Bredesen.

– Tidligere har vi fokusert på å nå barn fra mellomtrinnet og opp, i tillegg til unge og voksne. Nå satser vi på å nå de minste også, utdyper hun.


Bærekraftig utvikling

Fra forvaltningens side er det et hovedmål å skape en bærekraftig utvikling av vernaområdene.

– Gjennom samarbeidet håper vi å rekruttere folk som er interessert i natur og miljø. Målet med prosjektet er å få økt verdiskapning i vernaområdene, sier naturforvalter Tore Tødås.

Han får støtte fra kollega Steinar Bach.

– Med dette prosjektet føler jeg at vi har skapt noe bærekraftig som kan være med på å utvikle regionen i positiv retning, avslutter han.