Ulykka ferdig etterforsket

Statsadvokaten har henlagt saken mot bussjåføren som var siktet for uaktsomt drap etter dødsulykka på E6 for to år siden.
arkiv

NAMSSKOGAN: Fire mennesker mistet livet da bussen med 16 personer om bord, kjørte av vegen sør for Brekkvasselv 29. juli 2014.

Etter ulykka ble den tyske bussjåføren, som også var guide for det sveitsiske reisefølget, siktet for uaktsomt drap.

skriver adressa.no.

«Etter en samlet vurdering av bevisene i saken, kan det ikke utelukkes at ulykken inntraff som følge av at siktete fikk et illebefinnende eller liknende som han ikke kan lastes for», skriver statsadvokaten i avgjørelsen ifølge avisa.

–Henleggelsesbeslutningen er ikke blitt påklaget til Riksadvokaten og saken er nå endelig avgjort, sier førstestatsadvokat Bjørn K. Soknes ved Trøndelag statsadvokatembeter til Adresseavisen,

Havarikommisjonens rapport kom i fjor, og kunne ikke peke ut ulykkesårsak. Men «flere faktorer kan tyde på tretthet og eventuell sovning og/eller distraksjon/uoppmerksomhet», heter det i rapporten som konkluderer med midtdeler, «rumlemerking» og bedre rydding av grøfta sammen med bilbeltebruk kunne reddet liv.