Ildsjelen Kristian Lona fikk Kongens fortjenstmedalje

– Inderlig fortjent

Kristian Lona sitt evige engasjementet for bygda og ulike lag og foreninger blir lagt merke til og satt stor pris på.

PRIMUS MOTOR: I helga fikk Kristian Lona Kongens fortjenstmedalje tildelt av ordfører Hege Nordheim-Viken. 

BYGDA VAR ENIG: Folket på Kongsmoen var samlet under tildelinga av Kongens fortjensprismedalje. Fra venstre: Johannes Okstad og Kristian Lona. 

Musikalsk: Kristian Lona har alltid vært musikalsk. 

arkiv

KONGSMOEN: – Kristian har i mer enn et halvt århundre vært et engasjert menneske og en markant person i det politiske liv på Høylandet, sa ordfører i Høylandet kommune Hege Nordheim-Viken, idet hun avslørte at Lona fikk tildelt Kongens fortjenstmedalje.

Hele bygda hadde i forkant fått innbydelse til sommerkaffe på kaffekroken, et møtested på lokalbutikken. Store deler av Kongsmoens innbyggere var derfor samlet – noe som passet perfekt for anledningen.

– Idet jeg så lista over alt Kristian har gjort gjennom årene ble jeg svært imponert, sier Nordheim-Viken.

Hun forteller blant annet at Kristian har vært medlem av kommunestyret, leder av kulturstyret og varaordfører.


Kulturglad

– Kristian har selv vært aktiv musiker og er svært musikalsk, i tillegg til at han har vært ivrig i idretten.

Blant annet Kongsmo musikklag, Høylandet skolekorps, I.L. Hållingen, Namdal Friidrettskrets og Nord-Trøndelag idrettskrets er lag og foreninger som har nytt godt av Lona sitt evige engasjement.

Kongsmobyggen har vært en stor pådriver for kulturkvelder og andre gode arrangementer i kommunen.

– Kristian var med på å stifte historielaget og vært organisator og pådriver i arbeidet med bygdebøkene, og redaktør av menighetsbladet, sier Nordheim-Viken.


Støttende bygd

Folket på kaffekroken smilte stort og klappet for Kristian under tildelinga av medaljen.

– All ære til Kristian. Det er ikke slik at hvem som helst får en slik utmerkelse, mener Johannes Okstad.

Bygdefolket var enige med Nordheim-Viken sin begrunnelse, og kaller Lona en primus motor.

– Det vil være vanskelig å etterfølge Kristian, sier Nordheim-Viken.

Lona ble selv gledelig overrasket over helgas medaljetildeling.

– Jeg hadde fått et slags signal om at noe ville skje i dag, men jeg hadde ikke sett for meg dette.

Han vil i nær framtid få invitasjon av H.M. Kongen til slottet.