Tre år siden sist bjørnen herjet i saueflokken

Nok et bjørneangrep

For en uke siden ble det funnet tre sauekadaver. Bonden leter fortsatt etter flere i området.

SYNDEREN: Iføge den lokale rovviltkontakten, som har sett på kadavrene, bekreftet han at det var et bjørneangrep. 

arkiv

BOTNAN: Pål Kristian Aakervik har vært sauebonde i 20 år, og han har for tida flokken på sommerbeite.

– Jeg har radiosendere på ti prosent av sauen, og for en uke siden fikk jeg melding om at et av dyra ikke hadde rørt på seg på ett døgn, sier Aakervik.

Han gikk derfor opp i beiteområdet for å sjekke om alt var i orden.

– Jeg fant tre voksne sauer som var angrepet av bjørn.

Han har siden dette vært i området hver dag for å lete etter flere kadaver.

– De tre sauene hadde også til sammen sju lam som jeg ikke har sett noe til enda, sier Aakervik.

Han forteller at det kan likevel hende at lammene er med andre deler av flokken.

– Det er veldig vanskelig å få oversikt over sauen nå. Man merker tydelig at det har vært rovdyr i området. De er veldig redde og lar meg ikke komme nært, sier han.

Tre år siden sist

Også i 2013 opplevde Aakervik at saueflokken ble angrepet av bjørn. Men han sier det er rovdyr i nærheten til enhver tid, så det er ikke noe nytt.

– Vi har også blitt ganske godt kjent med gaupa og jerven, forteller sauebonden.

Aakervik driver det siste sauebruket i beiteområdet.

– Rovdyra er nok en ganske så sterkt medvirkende årsak til at folk slutter. Og det er jo ikke så overraskende når de år etter år bli plaget med rovdyr, sier Aakervik.

Fortvilende

Han håper det var bare et enkelt tilfelle, men frykter for å finne flere kadaver i beiteområdet.

Han mener det er skremmende å tenke på hvor nærgående rovdyra blir, og at han hadde fryktet for et slikt angrep.

– Det blir slik at jeg tenker på dette ganske ofte, det ligger hele tida i bakhodet, forteller Aakervik.

Han sier at hele situasjonen blir jo et slags stressmoment.

– Og det hjelper ikke akkurat på nattesøvnen at man vet det har vært bjørn i nærheten av beiteområdet, sier Aakervik.

Den lokale rovviltkontakten har sett på kadavrene, og bekreftet at det var et bjørneangrep.