Senterpartiet utfordrer Høyre og Frp om flyplassens framtid

– Må komme på banen

En liten måned før tilbudsfristen går ut, er Marit Arnstad bekymret for framtidas flytilbud i Namdalen. – Det begynner å haste, dette er dramatisk for Namdalen.

Skjebnemåned: 8. august går tilbudsfristen på de nye flyrutene ut. Blir det ikke endringer i anbudet, kan det få dramatiske konsekvenser for blant annet Namsos lufthavn. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Etterlyser handling: Marit Arnstad (Sp) 

arkiv

NAMSOS: Senterpartiets parlamentariske leder er særlig bekymret for næringslivet i regionen, dersom det ikke skjer noe de kommende ukene.

For to daglige avganger i stedet for fire er ille nok i seg selv. Når morgenavgangen i tillegg går senere, og kvelds- avgangen går tidligere, blir det ekstra ille, mener Arnstad.

– Det blir umulig å dra på dagsturer til Oslo, og det vil ramme næringslivet ekstra hardt, sier hun.

Det var 2. juni samferdselsdepartementet lyste ut nytt rutetilbud på flyruter i Nord-Norge. I tillegg til reduksjon i antall avganger, har departementet lagt inn et krav om at det gjennom året skal fraktes flere passasjerer enn i dag.

Flere har pekt på at det regnestykket ikke går opp.

– Dårlig bytte

– Det kan enkelt løses ved at man i noen perioder setter inn større maskiner, sier Arnstad og legger til.

– Man har byttet antall avganger med økt kapasitet. Det er et dårlig bytte.

Arnstad er ikke alene i sin kritikk. Både Nord-Trøndelag og Nordland fylkeskommune har uttrykt skepsis, og bedt om et møte.

Lokalt har næringsforeningen gitt uttrykk for at det ikke finnes saklige grunner til å redusere rutetilbudet. Det skaper bekymring også for framtida til særlig Namsos lufthavn som har ett krav om drifta skal videreføres: Flere reisende.

– Dette minner mest om en styrt avvikling av flyplassen i Namsos, sa Morten Stene i Namsos næringsforening i et møte i Luftfartsforum Namdal nylig.

Møte og lytte

Men selv om mange sier fra, Marit Arnstad etterlyser to sentrale stemmer lokalt.

– Hvor er Høyre og FrP lokalt? De må komme på banen om de er uenige med regjeringa. Det begynner å haste.

Arnstad krever også handling fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Han bør i det minste møte de to fylkeskommunene. I møtet bør han lytte til det de sier.

Fører ikke det fram, lover hun å ta opp saken i Stortinget.

– Et anbud er ikke hugget i stein. Vi gjør det vi kan for å endre dette.