– Takk for oss, Fosnes. Hilsen fortvilet firebarnsmor

Bildetekst 

arkiv

Innspill

Ruth Vendil Vatne,
fortvilet firebarnsmor, Salsnes

I 2006 flyttet jeg og min samboer hjem til heimbygda mi Salsnes, i Fosnes kommune. Vi flyttet ganske enkelt hjem fordi jeg var gravid, og vi hadde et ønske om at barna våre skulle vokse opp med de trygge rammene man har på landet. Etter hvert har det blitt fire barn. Når man har barn har man også behov for skole og barnehage. Skolen og barnehagen er selve livsnerven i et samfunn hvor det vokser opp barn. Hvis disse tilbudene ikke er gode nok, så slår grunnmuren i småbarnsfamilien sprekker.

Det er kommunens ansvar å ivareta et godt tilbud om skole og barnehage til innbyggerne i sin kommune.

Geografisk sett er Fosnes kommune delt, kommunesenteret ligger på Jøa, som også har flesteparten av innbyggerne i kommunen. Det er to skoler og to barnehager i kommunen.

Skolen og barnehagen på Salsnes er organisert som oppvekstsenter. Antallet barn som tilhører oppvekstsenteret har i de senere årene vært stabilt. Som kjent opplever små bygdesamfunn perioder med fraflytting, andre perioder vil det være tilflytting - antallet barn varierer naturligvis i takt med fraflyttingen eller tilflyttingen.

«Det er trist når kommunens økonomi er så stram at barnas oppvekstvillkår måles i kroner og øre.»

Hvis man ønsker å beholde innbyggerne i kommunen må man opprettholde tilbudet om barnehage også i perioder med få barn. Hvis man tenker langsiktig så vet man at for småbarnsfamilier er skole- og barnehagetilbudet en av de viktigste faktorene når man velger hvor man vil bosette seg, og derfor også så viktig å beholde.

På Salsnes er det fra høsten av slik at det bare er to søkere til barnehagen. Med det som begrunnelse har styrer og medsammensvorne bestemt at barnehagen på Salsnes blir stengt inntil videre.

For oss som er helt avhengig av barnehageplass var det med sjokk og vantro vi fikk denne beskjeden to dager før ferieavvikling i barnehagen.

Hva gjør vi nå? I vår familie, som har vært bosatt i Fosnes kommune i 10 år, er mor og far i full jobb. Med et barn i barnehagealder (og tre i skolealder) er vi fullstendig avhengig av tilbud om barnehage. Så beskjeden om at barnehagen blir stengt fra høsten slo oss rett i bakken. Og enda hardere var slaget da vi fikk tilbud om plass til ettåringen vår i barnehagen på Jøa.

For oss som kjenner geografien i kommunen sier det seg selv at dette er latterlig, det er rett og slett et hån mot oss som bor på Salsnes.

Mener dere som har bestemt dette virkelig at vi skal kjøre barna våre med ferje hver dag, og i tillegg tre mil hver vei for levering og henting i barnehagen? Det er naturligvis en umulig kabal for oss. Og vi har ikke tid til å vente på at barnehagen «kanskje åpner igjen#.

Når styrer i tillegg påpeker at det også er økonomiske grunner til at barnehagen må stenge, dukker spørsmålet om flerbrukshallen opp. Har den så høy pris at det går på bekostning av barnehagetilbudet på Salsnes?

Det er trist når kommunens økonomi er så stram at barnas oppvekstvillkår måles i kroner og øre. Jeg vil også hevde at kommunen ikke ivaretar ansvaret sitt for å gi alle barnehagebarn tilbud om barnehage. Med en sånn politikk vil kommunen kjøre seg selv til grunne.

Takk for oss, Fosnes kommune!