Derfor er den nylagte asfalten freset opp

Deler av den nylagte asfalten er blitt freset opp på grunn av feil i selve asfaltblandinga.

FEIL I BLANDINGA: Asfalten ved Bastionen i Namsos er freset opp for å sikre tilfredsstillende friksjon. 

SKAL IKKE SKJE: – Dette har hent tidligere, men det er ikke ofte det skjer, forteller Thor Asbjørn Lunaas i Statens vegvesen. 

arkiv

NAMSOS: Har du lurt på hvorfor deler av den nylagte asfalten i Namsos er frest opp? Grunnen er at dekke ble for glatt, ifølge Thor Asbjørn Lunaas, seksjonssjef for asfalt og vegmerkingsseksjonen i Statens vegvesen region Midt.

– Etter asfalten er lagt, er det vanlig prosedyre at dekket blir sjekket med en friksjonsmåler, sier seksjonssjefen.

For dårlig friksjon

Etter å ha gått over med friksjonsmåleren ble det oppdaget at friksjonen er for dårlig, og blant annet ved Bastionen i Namsos måtte vegen freses.

– Dette skal jo selvfølgelig ikke skje, men det hender at ting går galt, sier Lunaas.

Han er fremdeles ikke helt sikker på omfanget, men sier at det er noen strekker i Namsosområdet som er berørt.

Ifølge trafikksikkerhetshåndboken er god friksjon en grunnleggende forutsetning for sikker biltrafikk.

– Vegen er slettes ikke freset opp mye, men nok til å få tilfredsstillende friksjon på vegdekket, sier Lunaas og legger til: Det som er freset opp, vil ikke bli dekket til. Men til våren vil begge vegbanene se like ut igjen, forteller han.

– Poenget med fresingen er å bryte opp bindemiddelhinnen, dermed blir det tilfredsstillende friksjon, legger han til.

Trekk i oppgjøret

Ifølge Lunaas er dette bare noe som skjer unntaksvis, og at entreprenørene blir pålagt trekk i oppgjøret.

– Det vanlige er at det blir et trekk i sluttoppgjøret på ti prosent, i de områdene det har gått galt, forteller Lunaas.

Ellers kan Lunaas fortelle at asfaltlegginga går etter planen, og at det vil bli stans i arbeidet neste uke på grunn av ferieavvikling.

Det er Veidekke Industri som har lagt asfalten, og de ønsker ikke å kommentere saken.