Gullkantet bonus til oppdrettsansatte:

Fikk 110.000 kroner i bonus i 2015

– Dette er bra, sier driftstekniker Mads Fallet og hans kolleger i Bjørøya Fiskeoppdrett AS etter rekordhøye 110.000 kroner i bonus for fjoråret.

Fornøyde: Michael Strøm (til venstre), Mads Fallet og Kenneth Waldersløff i Bjørøya fiskeoppdrett på Kråkholmen er fornøyde med bonusutbetalinga. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

FLATANGER: Med et årsresultat på 69 millioner kroner drypper det på de ansatte så det holder i Flatanger-bedriften, akkurat som i søsterselskapet Midt-Norsk Havbruk AS. Alle fast ansatte får den samme bonusutbetalinga, mens lærlingene har en litt annen ordning med noe lavere bonus.

– Dette er den høyeste utbetalinga av bonus vi har hatt på de fem årene jeg har jobbet her. Vi hadde 107.000 kroner et år tidligere, sier Fredrik Thrana, tillitsvalgt for de rundt 30 ansatte i Bjørøya Fiskeoppdrett AS.

Gode tider fortsetter

De gylne tidene for oppdrettsbransjen har nå vart i flere år, og ingen ting tyder på at gullalderen er over.

– Vi vet jo aldri, men det er spådd at det i alle fall fortsetter slik ut 2017, sier den tillitsvalgte for de ansatte i flatangerfirmaet.


  • Les også:

    Kaller det overskuddsdeling

    De 110.000 kronene ansatte i selskapene Bjørøya Fiskeoppdrett og Midt-Norsk Havbruk får er overskuddsdeling styre og eiere har vedtatt.


Thrana skryter uhemmet av arbeidsplassen sin. Det er godt arbeidsmiljø og gode betingelser for staben.

– Og det er klart at slike bonusutbetalinger er bra, vi er egentlig storfornøyde, humrer Fredrik Thrana. Og han får full støtte av driftstekniker Mads Fallet og de andre kollegene.

– Det er klart at som for lønna ellers forsvinner det noe i skatt, men det blir likevel en svært hyggelig utbetaling å få i sommermånedene.

Har kjøpt seg bolighus

Ifølge Fredrik Thrana er det svært lav gjennomsnittsalder på de ansatte i Bjørøya Fiskeoppdrett. Han anslår at rundt 70 prosent av staben er mellom 18 og 30 år, kun et fåtall er i nærheten av pensjonsalderen.

– Bedriften har også ansatt en god del nye medarbeidere den senere tida, fem-seks personer har kommet til nylig, forteller tillitsvalgt Fredrik Thrana.

Ei ekstra lønnsutbetaling på 110.000 kroner kommer naturlig nok godt med for de unge lønnsmottakerne. Pengene blir benyttet til forskjellige formål. Noen bruker dem på ferie, andre på å betale ned lån og noen vil kanskje investere i «godsaker» og andre ting, tror den tillitsvalgte, som selv også jobber som driftstekniker.

– Enn du selv da?

– Jeg bruker noe av bonusen til å betale lån ned, har nettopp kjøpt hus, forteller Fredrik Thrana.