Kaller det overskuddsdeling

De 110.000 kronene ansatte i selskapene Bjørøya Fiskeoppdrett og Midt-Norsk Havbruk får er overskuddsdeling styre og eiere har vedtatt.

ROS: Det er styre og eiere som skal ha ros for denne ordninga med overskuddsdeling, mener daglig leder Tore Holand i Midt-Norsk Havbruk. 

arkiv

KOLVEREID: Det forklarer daglig leder Tore Holand i Midt-Norsk Havbruk AS. De to oppdrettsfirmaene i Flatanger og Ytre Namdal er selvstendige selskaper, men denne gang ble summene på overskuddsdelinga til de ansatte tilfeldigvis i samme størrelse.

– Det er eierne og styret som skal ha æren for at selskapene gjør det på denne måten. Vi har faktisk hatt denne ordningen i flere år, og jeg kjenner bare til våre selskaper og Nova Sea som gjør det slik, forklarer Tore Holand.

Ikke helt riktig bilde

Både Midt-Norsk Havbruk og Bjørøya Fiskeoppdrett har oversendt sine årsregnskap for 2015 til NA. Mens sistnevnte altså har et årsresultat på 69 millioner kroner, er resultatet for Midt-Norsk Havbruk på nesten 118 millioner kroner.

– Det er gode laksepriser i fjor som gir resultatet. Vi produserte faktisk litt mindre, forklarer Holand.

Årsresultatet gir ikke et helt korrekt bilde av drifta fordi fisk som skulle vært slaktet i år måtte slaktes før jul i fjor, forklarer daglig leder.

Inneværende år har prisene vært enda høyere, og ideelt sett skulle de ansvarlige i selskapene heller sett et bedre driftsresultat i 2016.

– Luseproblemene har ikke ødelagt for resultatet?

– Vi har hatt økte produksjonsutgifter på to-tre kroner per kilo, men de økte prisene har kompensert for dette, forklarer Tore Holand.

Flere gode 2015-tall

NA fikk ikke tak i tillitsvalgt Thomas Rønning i Midt-Norsk Havbruk, men avgått tillitsvalgt Jan Georg Holthe rapporterer om svært fornøyde ansatte i selskapet. Det var 41 ansatte i selskapet ved årsskiftet.

De totale driftsinntektene i 2015 var på knappe 645 millioner kroner. Midt-Norsk Havbruk hadde i fjor ti matfiskkonsesjoner og én settefiskkonsesjon i drift, ifølge årsregnskapet. Bjørøya hadde totalt sju konsesjoner, 35 årsverk og driftsinntekter på 391 millioner kroner. Driftsresultat var 96 millioner kroner.

NA har også fått tall fra SalmoNor AS, som i fjor hadde en årsomsetning på 476 millioner kroner. Driftsresultatet ble 140 millioner og årsresultatet 105 millioner kroner. Totalt hadde altså de tre selskapene årsresultat på nesten 300 millioner.