Solvik-Olsen satte bomrekord

Ingen samferdselsminister har samlet inn så mye bompenger som Frps Ketil Solvik-Olsen. Han skylder på stortingsflertallet.
arkiv

NAMSOS: – Fremskrittspartiet tok over mange vedtak som de rødgrønne hadde gjort når det gjelder bompengeinnkreving, sier Solvik-Olsen til P4.

I løpet av Frps 1.000 dager i regjering har det blitt krevd inn 24,4 milliarder kroner. Det er drøyt seks milliarder mer enn Liv Signe Navarsete (Sp) fikk inn i løpet av sine 1.460 dager som leder av Samferdselsdepartementet, skriver VG.

Bompengerekorden står i skarp kontrast til valgløftet fra partiets daværende samferdselspolitiske talsmann Bård Hoksrud, som sommeren 2013 lovte at det skulle bli bompengefritt over hele landet.

– Vi har lovet å kjempe for å fjerne bompenger. Vi har fra regjeringas side foreslått å kutte bompenger, men stortingsflertallet stemmer imot, sier Solvik-Olsen.

Han mener regjeringa har redusert bompengeinnkrevinga noe, i forhold til hva den rødgrønne regjeringa planla.

– Vi er nå på et nivå som er mindre enn hva de rødgrønne la opp til, sier Solvik-Olsen.

Tidligere samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) sa P4 Nyhetene tirsdag at Frp må slutte å skylde på andre. Hun mener partiet har snudd helt om etter at de fikk makt.

Neste Nasjonal transportplan skal legges fram for Stortinget neste vår.