– Statsråden skuffer stort

Leder i Luftfartsforum Namdal, Per Olav Tyldum, reagerer kraftig på at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen støtter forslaget om å kutte første og siste fly-avgang fra Rørvik og Namsos.

SKUFFET: Leder i luftfartsforum, Per Olav Tyldum, er svært skuffet over svaret. 

FJERNE: Samferdselsministeren mener fortsatt det er riktig å fjerne morgen- og kveldsflyet fra de to lufthavnene i Namdalen. 

arkiv

RØRVIK: Luftfartsforum og fylkesrådet i Nord-Trøndelag har sendt en velbegrunnet uttalelse om anbudskriteriene til flyruteforslaget, og for ei lita uke siden kom svaret fra samferdselsministeren.

– Jeg mener de fastsatte kriteriene i utlysingen vil bidra til å sikre et godt og markedstilpasset flytilbud i Namdalen i perioden 1. april 2017–31. mars 2022. Jeg kan derfor ikke se at det er grunn til å gjøre endringer i FOT-kravene for flyrutene fra Namsos lufthavn og Rørvik lufthavn, skriver Solvik-Olsen i svaret.

Er svært bekymret

Allerede mandag sendte luftfartsforumet, fylkesrådet og arbeidsutvalget et svarbrev etter en e-postrunde om saken, og der levnes det ingen tvil om at nordtrønderne er klinkende uenige med statsråden.

– Vi er glade for at statsråden ønsker å bidra til et godt fly- tilbud i Namdalen, men er fortsatt bekymret for at de foreslåtte anbudskriteriene ikke vil gi et rutetilbud som ivaretar næringslivet og de reisende sitt behov. Bekymringen er først og fremst grunnet i tidspunkt for atkomst og avgangstid fra Værnes, som ikke samsvarer med de behovene vi har meldt inn. Vi er også bekymret for det reduserte kravet til ruteføring, men håper at kravet til setekapasitet gjør at minimum dagens ruteføring likevel opprettholdes, skriver fylkesråd for samferdsel og miljø Tomas Iver Hallem og leder i Luftfartsforum Namdal, Per Olav Tyldum.

Vil ha med Nordland

Sistnevnte sier til NA at han håper å få med seg både Nordland fylke og Helgelands-regionen i protestene mot de foreslåtte anbudskriteriene. Tyldum har registrert at statsråden mener flyselskapene selv bør se at det kan være grunnlag for kommersiell drift at rutene om morgenen og kvelden, men dette burde Solvik-Olsen selv sikret, mener Tyldum.

Avinor-sjefen har «fredet» de to Namdals-flyplassene til 2019, etter da må flyplassene vise til stabil eller økende trafikk, påpeker Tyldum, som støtter synspunktene Marit Arnstad fremmet gjennom NA. – Jeg også kunne tenke meg å utfordre regjeringspartiene på om det er en slik distriktsprofil de ønsker, sier han.