Rådgivende folkeavstemning i Vikna og Nærøy

Vil ha innspill fra folket

12. september blir det rådgivende folkeavstemning i Vikna og Nærøy. I realiteten skal de avgjøre om de to kommunene skal slå seg sammen.

KLART FOR VALG: I Nærøy har de det meste klart til den rådgivende folkeavstemningen om sammenslåing med Vikna som skal avholdes 12. september. Fra venstre: Rådmann Helge Thorsen, konsulent Camilla Vågan, ordfører Steinar Aspli og varaordfører Rune Arstein. 

arkiv

NÆRØY: – Det velgerne rent formelt skal ta stilling til er om våre to kommuner skal slå seg sammen med bakgrunn i intensjonsavtalen som de to kommunestyrene har vedtatt. Det vi i realiteten spør folket om er om vi skal slå seg sammen eller ikke, sier ordfører i Nærøy, Steinar Aspli.

Siden dette er en rådgivende folkeavstemning så er det til sjuende og sist politikerne i de to kommunene som har siste ordet.

– Derfor håper vi at mange engasjerer seg, og at mange stemmer. Det gir oss et tydeligere svar og et tydeligere mandat fra folket, sier Aspli som håper på minst like stort engasjement og oppslutning ved dette valget som ved et kommunevalg.

Folket skal informeres

Før valget i september skal politikere og administrasjonen ut på en omfattende runde med informasjonsmøter i kommunen.

– Til sammen skal vi på åtte grendemøter. Ett i hver skolekrets og ett på Måneset i tillegg, sier Aspli.

Før den tid skal administrasjonen få fram alle økonomiske fordeler og bakdeler med å både stå alene og å slå seg sammen.

– Dette er ikke så lett, men jeg har utfordret rådmannen til å lage en analyse basert på den kunnskapen som nå etter hvert er gjort tilgjengelig, sier Aspli.

Som et vanlig valg

– Vi har sett mye på hvordan andre kommuner har utformet valgsedler. Noen har gått for avkrysning, og andre har gått for forskjellige stemmesedler slik vi gjør. Det blir enten ja eller nei til sammenslåing basert på den inngåtte intensjonsavtalen og det vil bli en mulighet til å stemme blankt, sier han.

Det blir åpnet for forhåndsstemming fra 9. august på kommunehuset. Det vil også være en mulighet for stemming via brev, forteller Camilla Vågan.

Manntallslistene blir lagt ut nå på mandag, og alle har et selvstendig ansvar for å sjekke at navnene deres står der.

– Det bli ambulerende stemming ved de tre institusjonene i kommunen, og tar man kontakt med administrasjonen får vi også organisert slik at det kommer folk ut med stemmeurne til de som bor heime, og som sliter med å komme seg til stemmelokalene, sier Vågan.