Dyretragedien på Jøa til Høyesterett

Anker straffeutmåling

Statsadvokaten anket straffeutmålinga etter dommen i Lagmannsretten. Nå skal straffelengden etter dyretragedien på Jøa vurderes av Høyesterett.

STRAFFEUTMÅLING TIL HØYESTERETT: Statsadvokaten anket straffen i saken mot jøabonden som ble dømt for å ha latt 92 storfe sulte til døde. Begrunnelsen for anken er at statsadvokaten vil ha Høyesterett sin mening om maksimalt straffenivå i slike saker. Foto: Bjørn Tore Ness 

arkiv

JØA: Lagmannsretten fant bonden i slutten av 30-åra skyldig i å ha unnlatt å fôre dyra sine over en lang periode som resulterte i at 92 storfe døde.

I Lagmannsretten erklærte bonden straffskyld, og han ble dømt.

– Når denne saken nå skal opp i Høyesterett skyldes det at statsadvokaten har anket straffeutmålinga inn for Høyesteretts ankeutvalg. Skyldspørsmålet ble ikke anket av oss eller av tiltalte, så det blir ikke tatt opp av Høyesterett, sier statsadvokat Per Morten Schjetne i Trøndelag statsadvokatembeter.

Skal sette straffetak

Bonden fra Jøa ble i Lagmannsretten dømt til fengsel i et år og to måneder, og ble fradømt retten til å ha dyr i ti år.

– Strafferammen for slike saker er tre år. Siden dette er en såpass alvorlig sak ønsker statsadvokaten å ha straffeutmålinga opp for Høyesterett slik at vi får se hvor taket på straff i slike saker skal ligge, sier Schjetne.

Tidligere i år fikk den såkalte Lucas-saken – der en hund ble avlivet på brutalt vis – stor oppmerksomhet. Vedkommende som ble dømt i saken fikk 90 dagers fengsel og tap av retten til å ha dyr i fem år.

– Da har vi på et vis etablert en minimumsstraff. Det Høyesterett nå skal ta stilling til er det maksimale straffenivået i grove dyremishandlingssaker.

Opp i oktober

I Lagmannsretten la statsadvokaten fram en påstand om ett år og seks måneders fengsel for mannen.

– Hva påstanden i Høyesterett vil bli har vi ennå ikke konkludert. Men vi er klare på at vår påstand kommer til å ligge over den vi hadde i Lagmannsretten, sier han.

– Foreløpig kan det se ut som ankesaken vil komme opp i Høyesterett 20. oktober. Men her kan det komme endringer etter hvert, sier Per Morten Schjetne.