Godtar ikke reduksjon i flytilbudet i Namdalen

Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) godtar ikke av rutetilbudet til flyplassene i Namsos og Rørvik blir redusert i neste anbudsrunde.

ER PÅ SAKEN: Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) lover å følge godt med når anbudene på drift av flyrutene til Rørvik og Namsos skal vurderes. 

arkiv

RØRVIK: – Spesielt Ytre Namdal er et vekstområde hvor antallet reisende går opp. Her er det et næringsliv som vokser, og det å opprettholde et flytilbud som bedriftene og private har nytte av er på mange måter storsamfunnets bidrag i et spleiselag for å få enda mer vekst, sier stortingsrepresentant Elin Agdestein (H).

Hun er for tida på ferie, og fikk ikke med seg innspillet til Marit Arnstad i Namdalsavisa for noen dager siden før nå.

– Men jeg kan berolige Arnstad og alle andre om at vi er på saken. Jeg har vært i stadig kontakt med Samferdselsdepartementet siden anbudskriteriene ble kjent, og jeg holder også Høyre sin samferdselsgruppe oppdatert på hva som skjer, og har gjort det klart at jeg ikke aksepterer at tilbudet blir dårligere enn i dag, sier hun.

Ny anbudsrunde

Agdestein vedgår at slik anbudskriteriene ligger i dag, er det en teoretisk mulighet at et selskap kan komme med et tilbud som tilfredsstiller laveste nivå i anbudskriteriene.

– Men det tror jeg blir veldig vanskelig. Det er krav om minst to daglige avganger. Samtidig er det et krav om betydelig økt kapasitet. Med dagens flytyper er det ikke mulig å klare kapasitetskravet med mindre enn fire avganger som i dag, sier hun.

Derimot er det en løsning om det rimeligste anbudet faktisk klarer kapasitetskravet med to avganger.

– Vi har en mulighet til å avbryte anbudskonkurransen og lyse den ut på nytt. Men om det kan være aktuelt må vi ta en avgjørelse på etter at anbudene har kommet inn, sier hun.

Morgen- og kveldsfly

– Det jeg er mest bekymret for når det gjelder anbudskriteriene er kravet om et fly mot Værnes tidlig på morgenen og et i retur på kvelden er fjernet. Videreføres ikke disse rutene som i dag vil det få stor betydning for næringslivet i hele regionen. Slik første og siste avgang er lagt opp i anbudskravet får man kanskje bare 3 til 3,5 timer i Oslo. Skal man på et heldagsmøte så henger dette ikke i hop, sier hun.

Men siden flyplassene er for korte til at store fly som kan klare kapasitetskravet kan lande der, så tror hun anbudsrunden vil ende opp med et tilbud ikke langt fra dagens.

– Muligens blir det lagt inn litt større fleksibilitet slik at tilbudet for eksempel kan reduseres i deler av året der trafikken er mindre, sier stortingsrepresentanten Elin Agdestein.