Namsen Live om ukjente arter i Namsen

Når vi tenker på Namsen er det i første rekke som ei laks- og ørretelv. Men det finnes flere arter som lever sine liv i Elvenes Dronning.
arkiv

NAMSEN: Det finnes flere arter som finnes i Namsen som man ikke tenker på til daglig. I de nederste delene finnes det sandflyndre, det finnes ål, havniøye og ikke minst finnes det en veldig stor bestand av elvemusling.

Elvemuslingen kan bli opp til 300 år, og hver musling renser omkring 50 liter vann i døgnet.


Se alt fra Namsen Live her!