Håper på fotballhall

Renovering av eksisterende svømme- og idrettshall for 70 millioner kroner og bygging av ny fotballhall til 30 millioner på Rørvik.

STORANLEGG: Om den gamle tennisbanen forsvinner, vil idretten uansett få et kjempeanlegg på Rørvik med svømmehall, to håndballhaller og fotballhall for 9-erfotball. FOTO: Birger Aarmo 

OPTIMIST: Leder i idrettsrådet, Reinert Eidshaug, er optimist med tanke på realisering. 

arkiv

Rørvik: Det er anbefalinga fra styret i Vikna idrettsråd. I tillegg går idrettsrådet inn for at det senere skal gjennomføres et byggetrinn to med håndballflate og fullverdig servicebygg til rundt 30 millioner kroner ved siden av fotballhallen på den gamle tennisbanen.

– Men alle summer det her snakkes om er foreløpige kalkyler, understreker leder i Vikna idrettsråd, Reinert Eidshaug.

Vikna idrettsråd har laget en uttalelse til «notat om anleggssaken fra Rørvik Idrettslag» (RIL), en uttalelse som er sendt Vikna kommune.


Går mot hallsanering

– Idrettsrådet vil anmerke at notatet er utarbeidet som et forslag til vedtak i RILs særgrupper og hovedstyre. Vi kan derfor ikke betrakte dette som forankret i alle RILs interessegrupper og dermed som et endelig standpunkt fra RIL, påpeker idrettsrådet i uttalelsen.

Vikna idrettsråd gjør det klart at alternativet om sanering av eksisterende idrettshall ikke støttes. Dette begrunnes med at svømmehallen uansett vil bli stående. I et alternativ to er det skissert utbedringer av svømme- og idrettshallen med garderober, ventilasjon, sentralfyr og mellombygg for basseng og idrettshall, ei investering anslått til 70 millioner kroner.

Idrettsrådets anbefaling er altså ferdig prosjektering av ny fotballhall, servicebygg og håndballflater på den gamle tennisbanen mot Ytre Namdal videregående skole (YNVS). YNVS er også representert i prosjektgruppa.


Vil få spillemidler

Idrettsrådet foreslår bygging av hall som trinn én og forberedelse av et byggetrinn to for servicebygg og håndballflater, kalkulert til rundt 30 millioner kroner. Byggetrinn to vil bety en tilsvarende investering. Realiseres planene, vil den gamle tennisbanen forsvinne. Tomtekostnader vil komme på toppen av kalkylene.

– Anleggene er berettiget til spillemidler, påpeker Reinert Eidshaug.

Vikna kommune vil uansett få ei investering på noen titall millioner kroner. Med behandlingstid på søknad om spillemidler, kan det også være behov for ei forskottering fra kommunens side.

– Noe tidsperspektiv?

– Det må bare et vedtak til i kommunestyret, sier lederen.