Har du sett; en grevling i søpla!

Knutsen og Ludvigsen hadde en grevling i taket. På MNA sitt mottak på Kolvereid slo grevlingen seg til dypt nede i søpla.

INGEN ELLEDILL: Det var ikke en elledill eller en krokofant som befant seg nede i søpla. Det var en vaskekte grevling. 

arkiv

KOLVEREID: Mye rart kan hende når man jobber på en gjenvinningssentral, og det jeg skriver om er ikke tull.

De trudde først at nede i kontainerne var bare søppel og rask, men plutselig en dag, og det var på tirsdag, så de et dyr.

Opp fra søpla tittet det en grå og snodig fyr, et overrasket blikk med hår omkring.

Men fyren hadde hale, så de så det var et dyr, og de skjønte snart det var en greveling.

Viltnemd og veterinær ble tilkalt for å gjøre et forsøk på å skille grevling og søppel, men uten hell. Når Kurt Fallmyr fra viltnemda prøde å få den fram i åpent lende slik at den kunne bedøves av veterinærene og fraktes bort, så gravde den seg enda lengre ned i søpla.

– Det er to meter med søppel under oss. Vi må kanskje hive ut alt for å få den fram, mente Fallmyr.

Løsningen ble å lage en stige for grevlingen slik at den kommer seg ut for egen maskin når han er ferdig med underøkelsen av restavfallet.

– Problemet blir nok at den vil komme tilbake. Han har lært at her er det mat, og da er den ikke lett å bli kvitt, sier Fallmyr.

På tross av mangelen på både ellediller og krokofanter, så har de i alle fall fått en vaskekte grevling på mottaket.