«Nye» Namsos får 1 mill. til bruplanlegging

Kommuner i Trøndelag som skal slå seg sammen får 19,5 millioner kroner i tilskudd fra staten.

FOTOMONTASJE: Multiconsult AS 

arkiv

NAMSOS: Tilskuddene går til ulike infrastrukturtiltak og gis fra ordningen for «veier, bredbånd og andre digitaliseringstiltak i kommuner som skal slå seg sammen».

– Kommunene i Trøndelag har vist vilje til endring, og nå gis det tilskudd til seks av de vedtatte sammenslåingene. Tilskuddene vil hjelpe kommunene med å bygge noe nytt, og vil binde de nye kommunene bedre sammen, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Ved behandlinga av statsbudsjettet for 2016 vedtok Stortinget å opprette en tilskuddsordning for infrastrukturprosjekter i kommuner som skal slå seg sammen. Bakgrunnen var at bedre infrastruktur legger til rette for og forsterker effekten av en ny og mer hensiktsmessig kommunestruktur.

Følgende gis i tilskudd til kommunene i Trøndelag:

* Agdenes, Meldal, Snillfjord, Orkdal: 5 millioner kroner til digitalisering og desentraliserte tjenester

* Rissa, Leksvik: 5 millioner kroner til utbedring av fylkesvei 87

* Roan, Åfjord: 5 millioner kroner til planlegging av utbedring av fylkesvei 14

* Trondheim, Klæbu: 1,5 millioner kroner til planlegging av gang- og sykkelvei

* Verran, Steinkjer: 2 millioner kroner til utbygging av fylkesvei 720 og 17

* Namsos, Fosnes, Namdalseid: 1 million kroner til planlegging av Jøabrua