– Skatten skal ned

Eiendomsskatten i Namsos vil senest gå ned når kommunen slår seg sammen med Namdalseid og Fosnes i 2020.

Vil kutte: Arnhild Holstad (Ap), ordfører i Namsos. 

arkiv


NAMSOS: – Vi er blitt enig om at eiendomsskatten maksimalt skal være på 5 promille i den nye kommunen. Så det vil komme en nedgang senest når vi slår oss sammen 1. januar 2020, sier ordfører Arnhild Holstad i Namsos.

Det betyr i så fall en nedgang på i snitt 2.000 kroner sammenliknet med dagens nivå.

– Det kan skje før, men vi må se hvilke politiske prioriteringer som blir gjort, legger hun til.

Også når det gjelder avgiftene håper hun at namsosingene vil få lavere regninger i åra framover.

– Vi har gjennomført en del oppgraderinger og vedlikehold. Det koster innbyggerne nå. Men ettersom vann, renovasjon og kloakk ikke er noe vi kan tjene penger på, håper jeg vi ser en nedgang innen kort tid, sier Holstad.