Vil ha et fjerde lensmannskontor i Namdalen

Lierne uten nærpoliti?

Lierne-ordfører Bente Estil tviler sterkt på at politiet jevnlig vil kjøre fra Grong til Sørli for å være «synlig og tilgjengelig». Hun krever derfor at kommunen får beholde tjenestestedet.

Vil beholde kontoret: Ordfører Bente Estil mener tjenestestedet i Lierne må bestå, dersom kommunens innbyggere på lik linje med resten av landet, skal få et nærpoliti. 

arkiv

LIERNE: «Avstanden fra Grong og innerst i Sørli er nesten 150 km, og jeg har dessverre litt vanskelig for å se for meg at patruljebilen tar så mange turer for å være «synlig og tilgjengelig».

Det skriver Liernes ordfører i en kronikk i Namdalsavisa.

Ikke nærpoliti

Hun er sterkt kritisk til at Lierne så langt ser ut til å miste tjenestestedet, når politireformen skal settes ut i livet. Og frykter at store deler av kommunen ikke vil få det nærpolitiet kommunereformen legger opp til dersom det tar en arbeidsdag bare å reise fra Grong til flere av grendene i kommunen.

Ett for lite

Som NA tidligere har skrevet, foreslår politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag politidistrikt at Namdalen skal ha tre tjenestesteder: Namsos, Nærøy og Grong.

Det mener altså Estil er minst ett for lite. Hun viser blant annet til at Heimevernet gjorde unntak for fjellkommunen, da de omorganiserte for noen år siden.«Vi skal ha levende distrikter og da må spesielle hensyn kunne tas, slik det ble gjort da Heimevernet omorganiserte seg i 2009 og ingen områder skulle være under 149 mann og Lierne ble opprettholdt med 100 mann.

Seks grenseoverganger

Begrunnelsen var de spesielle utfordringer med store avstander både internt i kommunen og eksternt, og ikke minst 6 grenseoverganger», skriver Estil.

Hos politiet i Namdalen har Lierne-ordføreren full støtt. Da politimesterens forslag til framtidig lensmannsstruktur ble kjent i juni, uttalte lensmann i region Nord, Stein Erik Granli følgende til NA:

– Får vi et tjenestested i Lierne også blir dette bra. (...) Det er noen spesielle utfordringer der med tanke på avstander, vintersesongen og grensa til Sverige. Jeg er overrasket at det ikke er inne i forslaget.