Stor forskjell på kommunale avgifter i Namdalen

Nærøy, Namsskogan og Bindal skiller seg ut som de tre billigste namdalskommunene å bo i. Dyrest er det i Høylandet, Lierne og Namsos.

Topp tre: Namsskogan kommune er én av tre namdalskommuner hvor innbyggerne betaler lavere kommunale skatter og avgifter enn landsgjennomsnittet. Målet til kommunen er å være blant de billige i Norge, men ikke billigst, opplyser ordfører Stian Brekkvassmo. 

arkiv

NÆRØY: Det viser en analyse fra Norsk familieøkonomi, som har sett på hva en gjennomsnittlig husstand betaler i kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt i 2015.

For å finne billigste namdalskommune må man bla langt nedover lista. Først på plass nummer 152 finner vi Nærøy, hvor man må betale 11.243 kroner til kommunen.

I motsatt ende skal man ikke gå mange linjene opp for å finne Namdalens dyreste kommune, som er Namsos.

Her må du punge ut 18.286 kroner i året, ifølge Norsk familieøkonomi sin analyse. Det er mer enn tre ganger så mye som i Sola, hvor en gjennomsnittshusholdning må ut med 5.269 kroner.

Det er eiendomsskatten på hele 7.000 kroner som gjør at Namsos er en av landets dyreste å bo i.


  • LES OGSÅ:

    – Skatten skal ned

    Eiendomsskatten i Namsos vil senest gå ned når kommunen slår seg sammen med Namdalseid og Fosnes i 2020.


Hadde skatten vært holdt utenfor regnestykket hadde det kun skilt 46 kroner mellom Namsos og Nærøy. Men da ville Flatanger vært den billigste kommunen, med 9.806 kroner.

Her må det imidlertid tas høyde for at noen betaler mindre og noen mer, gitt hvilket privat vannverk de er tilknyttet.

I gjennomsnitt betaler en namdaling 14.135 kroner i kommunale skatter og avgifter per år. Gjennomsnittet for Norge er 12.468 kroner.

– Dette er hyggelige tall for oss. Vårt mål er at vi skal være billige, men ikke billigst. For da kommer det ei regning når vedlikeholdsetterslepet er blitt for stort, sier ordfører Stian Brekkvassmo i Namsskogan, som altså er en av tre namdalskommuner hvor utgiftene er lavere enn landsgjennomsnittet.

Kommune Skatter / avg.

Nærøy 11.243,-

Namsskogan 11399,-

Bindal 11.957,-

Namdalseid 12.776,-

Flatanger * 12.806,-

Røyrvik 12.929,-

Leka * 13.498,-

Fosnes * 13.714,-

Grong * 15.278,-

Overhalla * 15.420,-

Vikna * 15.624,-

Høylandet 15.961,-

Lierne * 17.009,-

Namsos * 18.286,-

Gjennomsnitt: 14.135,-

* Kommunen har eiendomsskatt.

Namsskogan, Leka og Flatanger har ikke kommunale tall. Her har NA gjort en beregning på bakgrunn av innhenta tall. Her varierer prisene internt i kommunen.

Kilde: Norsk familieøkonomi / SSB

Relaterte saker: