«Meld deg ut...»

SPALTIST: Vidar Strøm Tingstad 

arkiv

«Meld deg ut av Den norske kirke», er overskriften på nettsida Utmelding.no. Et mye omtalt initiativ startet av en nordmann, som selv opplevde det tungvint å melde seg ut av kirka, og som ønsker å forenkle prosessen for sine medborgere. Den er drevet privat, frivillig og livssynsnøytralt, uten støtte fra det offentlige eller andre trossamfunn. Nettsida har skapt mye debatt i media siden sin oppstart i 2014 og Kirken har motvillig måtte se at den har bidratt til rekordhøye utmeldingstall de seneste årene.

Inne på Utmelding.no bruker de tall fra Statistisk sentralbyrå (fra 2013) til å opplyse om at:

«Den norske kirke oppgir i dag å ha cirka 3,8 millioner medlemmer. Samtidig oppgir kun 38 prosent – 1,97 millioner – av alle nordmenn at de tror på en Gud overhodet. Videre er 558.977 mennesker medlem av andre trossamfunn (islam, buddhisme, m.fl.). Dette betyr at minst 2,35 millioner av kirkens 3,8 millioner medlemmer ikke tror på den kristne Guden.»

Utmelding.no tilbyr applikasjoner for både Android og iPhone, som gjør det enklere for deg å melde deg ut av statskirka. Det kan intuitivt virke bakstreversk å laste ned en app for en handling som kun skal foretas én gang, men for mange – spesielt de unge og de som fortsatt henger med på den teknologiske utviklinga – er det svært mye enklere enn å søke opp kontaktinfoen på sitt lokale kirkekontor, skrive ut et skjema, fylle det ut og sende et fysisk brev til riktig adresse. Appen unngår printer, konvolutter, og frimerker. For ikke å nevne den strabasiøse veien ned til nærmeste røde postkasse. Alt man kan gjøre elektronisk, vil man gjøre elektronisk. Miljøvennlig er det også med papirløse løsninger.

Jeg har selv ingen personlig erfaring med appen, siden jeg har foreldre som allerede var utmeldte ved min fødsel. Jeg er derfor ikke døpt og må aktivt melde meg inn i kirken, om jeg på et gitt tidspunkt skulle ønske det. En god venn av meg derimot, brukte nettopp denne appen med suksess. Han var svært fornøyd med brukervennligheten og kan trygt anbefale den til andre som ønsker utmelding.

La meg redegjøre for min intensjon for å framheve denne nettsida. Ønsker jeg å rakke ned på andres tro? Ønsker jeg å indikere at det er noe galt med å være kristen? Slettes ikke. Jeg har stor respekt for alle de store verdensreligionene, kristendommen inkludert. De troende har min dypeste respekt. Det er da heller ikke de troende kristne jeg ønsker å nå med denne teksten. Jeg ønsker å opplyse og inspirere de av dere som i dag er medlem av Den norske kirke til å ta et mer aktivt standpunkt.

Hver enkelt har sin fulle rett til å definere hva sitt medlemskap innebærer. Selv tenker jeg at det i retning av å tro på at Jesus Kristus, var Guds enbårne sønn og at han er den eneste veien til frelse. Jeg synes ikke man må være aktivt troende for å forsvare sitt medlemskap i et trossamfunn. Om kirken gir deg trygghet i form av samvær og gode verdier, er det helt i orden. Jeg vil bare utfordre hver enkelt til å spørre seg selv om man ønsker å stå oppført som medlem. Om frelseren fysisk skulle komme tilbake for å hente sine egne, tror jeg personlig at din overbevisning har mye mer å si enn om ditt navn finnes på «lista».

Jeg vil, i likhet med Jesus Kristus, inspirere så mange som mulig til å leve et mer bevisst liv. Jeg tror ærlig talt, basert på min egen tolkning av Jesus sine egne uttalelser, at mannen som for 2000 år siden hevdet å være Guds sønn, muligens hadde satt større pris på at de som står oppført som kristne faktisk følger hans ord, enn at antallet kristne holdes kunstig høyt for å sikre statlig økonomisk støtte.

Det hevdes at det er to ting man helst ikke skal spørre folk om: religion og kosthold. Dette er ofte er svært personlige tema, og man skal trå varsomt for å unngå å krenke noen. Realiteten er derimot at kloden slites i stykker av ubevisste kostholdsvalg, og at mennesker dreper hverandre med bakgrunn i bokstavelige tolkninger av religiøse skrifter, så vi må kunne snakke om det. Med Trump som fremadstormende presidentkandidat for militærstor- makten USA, føler jeg at tida for bevisste valg er høymoden – for ikke å si overmoden.

Jeg har personlig en stadig økende tiltro til at Jesus Kristus ord er gode leveregler. Han framstår i mine øyne som svært reflektert, et solid forbilde for sine etterkommere. Jeg vil faktisk dra det så langt som å hevde at «Kristusbevissthet» (søk opp christ-consciousness på Youtube for mer info) er verdt å strebe etter. Kanskje er hans spådde tilbakekomst bare en metafor for at du og jeg skal lære oss å leve og elske slik som han?