Bedre flytilbud til distriktene

Oslo 20150504. ¬ Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og samferdselsdepartementet oppretter mandag et interimselskap med oppgave å forberede og tilrettelegge for at et utbyggingsselskap for vei. ¬ Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

arkiv

Det regionale flytilbudet utgjør en viktig del av transporttilbudet i Norge. Flytilbudet på kortbanenettet er en viktig del av vårt samferdselstilbud. Gjennom utlysning av konkurranse om drift av de regionale flyrutene i Nord-Norge, sikrer regjeringen et godt flytilbud i disse regionene. Jeg merker meg at enkelte hevder flytilbudet nå blir «rasert», «utradert» og det som verre er. Det er meningsløse påstander.

I anbudet for kortbanenettet legger vi opp til å sikre flyruter der markedet alene ikke sikrer et godt tilbud. Vi legger nå opp til at flytilbudet bedre skal tilpasses den enkelte rute. For eksempel er setekapasitetskravet satt på årsbasis istedenfor ukesbasis. Kravet er satt basert på passasjertall i 2014-2015 og prognoser for fremtidig passasjertrafikk.


Setekapasitetskravet for rutene Namsos – Trondheim og Rørvik – Trondheim er satt til henholdsvis 22 500 og 27 000 pr år i begge retninger i den nye utlysningen, mot henholdsvis 19 500 og 21 000 i kontraktsperioden for 2012-2017. Dette er en betydelig økning i kapasitet sammenlignet med tidligere. Det er rart at enkelte av mine politiske motstandere da hevder flytilbudet blir «rasert».

Det er riktig at minimum antall avganger er satt til to avganger daglig på ukedagene. Men kritikerne glemmer at tilbudet i løpet av hele året skal øke sammenlignet med dagens kontrakt. Endringen vår betyr at flyselskapene bedre kan tilpasse seg etterspørselssvingninger i markedet, som kan variere fra dag til dag og uke til uke. Dette betyr økt fleksibilitet for de reisende og et tilbud bedre tilpasset passasjerenes behov.

Tidligere har frekvenskravene lagt føringer på antall flyvninger på de to rutene i Nord-Trøndelag, som kan ha resultert i tomme flyvninger. Nå er kravene mindre rigide og kan bedre tilpasses den faktiske etterspørselen ved at setekapasitetskravet blir førende. Det er oppsiktsvekkende at dette omtales som «rasering».


Vi har også endret kravene til rutetider. Det har blitt utarbeidet standarder for første landing og siste avgang på de flyplassene det er krav om ruteføring til. Dette gjelder for alle rutene i utlysningen, og er ikke spesielt for rutene i Nord-Trøndelag. Kontraktene er samtidig nettokontrakter som betyr at flyselskapene får beholde inntektene.


Flyselskapene har mest og best informasjon om hvordan rutetidene kan optimaliseres for å imøtekomme etterspørselen, samtidig som nettokontraktene gir insentiv for å gjøre nettopp det. For meg er det åpenbart at flyselskapene vil være opptatt av å få flest mulig passasjerer – det er jo slik de skal tjene penger. Ruteføringa skal dessuten sikre korrespondanse med flyruter til og fra Oslo. Det er derfor fullt mulig å ha møter i Oslo med tur/retur samme dag.

Det er rett og slett tull når mine politiske motstandere hevder Regjeringen bygger ned distriktene. Tvert imot ønsker vi å opprettholde et godt tilbud til alle regionene som er avhengige av statsstøttede flyruter, og det er også intensjonen for den kommende kontraktsperioden. Det skjer samtidig som vi har kraftig vekst i bevilgninger til vei og jernbane, spesielt i distrikts-Norge.