Leka og Bindal vil kjempe

Ordførerne i Leka og Bindal vil i likhet med Lierne-ordføreren kjempe for politiressurser i kommunene sine.

ENIGE: Ordførerne Per-Helge Johansen og Britt Helstad vil slåss sammen. 

arkiv

KOLVEREID: Ordfører Britt Helstad i Bindal og kollega Per-Helge Johansen i Leka har invitert politimester Nils Kristian Moe til kommunestyremøte i begge kommuner 29. august.

– Vi skjønner at politimesteren har det travelt, derfor håper vi han kan delta på to møter samme dag når det er så nært, sier lekaordføreren.

De to naboordførerne har hatt tett dialog om kampen for å berge politiressursene. Helstad og Johansen har også vært helt samstemte i kommunereformsaken. Begge vil at deres kommuner skal stå alene i framtida.

– Vi har nådd fram med tankene våre, derfor er det nå så viktig å redde alle beredskapsetater i kommunene. Grunnpilarene som politi, brannvern, lege og ambulanse, forklarer Leka-ordføreren.

Det er ikke lensmannsstillingene de to ordførerne sloss for, men tilstedeværende politiressurs med eget kontor. Gjerne en politi bosatt i kommunen, organisert under lensmannskontoret i Nærøy. Uten egen prest er politi enda viktigere for lokalsamfunnet, mener Johansen.