Namsen Live om dagens fiskere

Namsen er viktig for folket i de fem kommunene som har elva innenfor sine grenser. Men er folket som bor der klar over hvor mange utenfor disse kommunene som har trykket Elvenes dronning til sitt bryst.
arkiv

På Melhusvaldet i Overhalla møtte vi ordfører Per Olav Tyldum og leder i Namsenvassdragets Elveierforening Jan Olav Tømmerås. De fortalte om elva og ikke minst om verdien elva har for lokalsamfunnet og for nasjonen.