Tidligere Lierne-lensmann skrev om forslagene alt i 1990:

Reform alt for seint

I 1990 foreslo Lierne-lensmann Åge Husby en politireform med 100 i stedet for 371 lensmannskontor. Han fikk solid motbør. Nå gjennomføres 80–90 prosent av tankene.

FORUT FOR SIN TID: Åge Husby med brevet fra politimesteren i Oslo. Husby vil ha færre kontorer, men han vil ha tilstedeværelse av politi i distriktene gjennom kontor og kontordager. 

arkiv

KOLVEREID: Derfor mener kolvereidmannen og lokalpolitikeren med 38 år bak seg i politietatene – derav fem som lensmann – den foreslåtte nærpolitireformen med tre lensmann i Namdalen er helt riktig.

– Endringa kommer imidlertid 26 år for seint, konstaterer han.

Haugli fikk mye motbør

Åge Husby publiserte sine gjennomgripende tanker i bladet Lensmannsetaten i juli 1990. Støtte til ideene var totalt fraværende. Ris vanket det derimot i massevis. Helt til et knapt år senere. Da kom et meget vennlig brev med full støtte fra daværende Oslo-politimester Willy Haugli.

– Haugli hadde akkurat på dette tidspunkt gått ut i NTB og foreslått en halvering av antall lensmannskontor fra 371 til 150, en litt mindre endring enn mitt forslag, forteller Åge Husby og viser NA brevet fra den profilerte polititoppen.



Haugli møtte samme motbør som lensmannen i Lierne ett år tidligere, og derfor sendte Husby en kopi av sitt innlegg i etatens blad til politimesteren.

– Jeg takker hjerteligst for ditt brev vedlagt artikkel i LEL-bladet juli 1990. Jeg gjentar ordet hjertelig fordi det var en så hjertelig befriende oppmuntring i en ellers ganske tøff tid ved Oslo politikammer. Jeg ante ikke at slike tanker som det som er nedfelt i artikkelen hadde vært oppe i fagbladet – og det til og med av en lensmann, skriver den nå avdøde politimesteren.

Foreslo data i bilene

I sitt innlegg er Åge Husby ganske konkret i forslagene. Han anslår tre-fem mann per kontor som passende. Lensmanns- betjentene må utstyres med tjenestebiler. «Bilene må utstyres med mobiltelefon med mulighet for innkobling til alle tilgjengelige dataregister», skrev daværende lensmann i Lierne.

– Vi skal huske på at første datamaskin kom til politiet her i 1990, påpeker han. Husby foreslo som nå: seks lensmannskontor i Nord-Trøndelag. Den gang trodde han endringene ville skje innen sju år.

Åge Husby skjønner at folk i dag har både innbilt og faktisk frykt for tryggheten, men reformen er nødvendig.