Sjåfør til sykehus etter at lastebil kjørte av Fv 17

En lastebil med propan har kjørt av Fv 17 på Sjøåsen.

I GRØFTA: Lastebilen har kjørt av vegen og rullet rundt på siden. 

arkiv

NAMDALSEID: Ulykken skjedde kl. 16.20 onsdag.

Lastebilen er lastet med propan, men det skal ifølge politiet ikke være noe fare.

Politiet opplyser at det dreier seg om en singelulykke, og at sjåføren fraktes til Sykehuset Namsos for sjekk.

- Vi oppretter sak ut fra Vegtrafikklovens paragraf 3, opplyser politiet.

Paragrafen lyder slik: Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom sa det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Like etter klokka 18 ble det iverksatt bilberging på stedet.

- Begge kjørefelt vil bli spetter mens berginga pågår. Vi antar at jobben tar cirka 15 minutter, opplyser politiet.

Klokka 18.25 meldte politiet av vegen var åpnet for ferdsel igjen.