Kommunehuset blir flyktningboliger

Det gamle kommunehuset i Fosnes skal bygges om til flyktningboliger. Men kommunen har ikke noen konkret integreringsplan.

Blir Flyktningboliger: Kommunehuset på Jøa skal gjøres om til fem flyktningboliger og en kontorfløy. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Snart: Ordfører Trygve Jonny Sandvik sier at de første flyktningene kan komme til øya allerede i august. 

Plan: Rådmann Rønnaug Aaring sier at kommune vil følge IMDis opplæringsplan. 

arkiv

JØA: I løpet av høsten skal det gamle kommunehuset på Jøa ombygges til flyktningboliger og kontorfløy.

– Det vil bli fem nye flyktningboliger og en kontorfløy hvor blant annet flyktningkoordinatoren skal holde hus, forklarer ordfører i Fosnes, Trygve Jonny Sandvik.

Allerede neste måned kan de første flyktningene komme, men når flyktningboligene er ferdig er fortsatt uvisst.

– De første flyktningene kan komme allerede i august, og vi har kommunale boliger som kan benyttes ved behov, forklarer Sandvik.

– Men jeg e har ikke noen forutsetninger for å si noe om når flyktningboligene vil være klare til bruk. Vi har engasjert et konsulentfirma som skal komme med en utredning i løpet av juli, følger han opp.

At kommunehuset skal omgjøres til flyktningboliger kommer ikke som en konsekvens av flyktningkrisen.

– Vi har planlagt å flytte ut av det gamle kommunehuset siden 2014. Så ble det bestemt senere at de skal ombygges til flyktningboliger, sier han.


Ingen konkrete planer

Fosnes planlegger å ta imot ti flyktninger, men Sandvik sier at det kan ta tid før de er på plass.

– Flyktningtrykket har jo lettet atskillig, så det kan drøye litt før vi tar imot noen, sier han.

Men selv om det kan komme flyktninger allerede neste måned, har ikke kommunen noen konkret integreringsplan.

– Vi har ingen avtaler med foreninger eller bedrifter om ansettelser. Men vi ønsker å lære av kommunene rundt oss som har god erfaring med flyktninger fra tidligere, sier ordføreren.


Forstår at folk er skeptisk

Og han skjønner om noen blir skeptiske til at det ikke finnes noen klar integreringsplan.

– Jeg skjønner jo at folk kan bli skeptiske. Men vi har ikke gjort det her før, så vi har ikke alle svarene, sier Sandvik.

– Vegen blir litt til mens vi går, legger han til.

Rådmann i Fosnes, Rønnaug Aaring, sier at kommunen vil følge Integrerings- og mangfoldsdirektoratets opplæringsplan, men at det utover det ikke finnes noen konkrete planer.

– Vi følger IMDis plan om opplæring og vi har gjort avtale med flyktningsenteret i Namsos, sier hun.

– Men vi må kartlegge hvilke arbeidstakere som kommer og finne ut hva de kan. Kommunen er en stor arbeidsplass som søker arbeidstakere, forklarer Aaring.