Her kan det bli ny politistasjon i Namsos

Kjemper om politiets gunst

Minst tre aktører er med i konkurransen om å få huse ny politistasjon i Namsos. Men ingen av de involverte ønsker å bekrefte dette.

AKTUELLE OMRÅDER: To tomter i Namsos sentrum er nå gjenstand for regulering. Etter det NA erfarer er begge områdene aktuelle i kampen om en eventuell ny politistasjon. Leiekontrakten for de nåværende politilokalene går snart ut og anbudsrunden vil avklare om politiet fortsatt skal holde til der de er i dag (sirkel til høyre), eller i en ny stasjon. 

arkiv

NAMSOS: I begynnelsen av juni inviterte Politiets fellestjenester til tilbudskonkurranse med forhandling for lokaler til Namsos politistasjon.

Politiets krav er at lokalet må være på 1.400–1.500 kvadratmeter og ligge i Namsos sentrum.


To tomter reguleres


Nå er det varslet at to tomter som oppfyller disse kravene skal detaljreguleres, altså tilrettelegge planområdet for ny bebyggelse.

Det ene området det er snakk om er tomta mellom Namsos brannstasjon, Amfi-senteret, Namdalshagen og Coop Extra. Det andre er tomta ved siden av Plantasjen og Alcaden.

Namdalsavisa erfarer at planlegginga av begge områdene kan knyttes til tilbudskonkurransen for den nye politistasjonen og at det er henholdsvis Namsos industribyggeselskap og Credo Eiendom som kjemper om å få bygge en helt ny stasjon.

Daglig leder Randi Dille i Namsos industibyggeselskap ønsker ikke å si noe om tomta er tiltenkt ny politistasjon i Namsos.

– Jeg kan bekrefte at tomta er klar for å reguleres, men det er ikke avklart hva den skal brukes til ennå, sier Dille.

Daglig leder i Credo Eiendom, Sten Øien benekter at arealet er tiltenkt tilbudskonkurransen.

– Det blir feil å si at den tomta skal brukes til ny politistasjon. For akkurat nå vet vi ikke hva den skal benyttes til, sier Øien.


Leiekontrakten går ut


Daglig leder i Jaras Eiendom, Jarle Rasmussen, som eier lokalene hvor den nåværende politistasjonen i Namsos holder til, vil verken bekrefte eller avkrefte om de ønsker å tilby ny leiekontrakt.

– Det kan politiet svare bedre på enn det jeg kan gjøre, sier han.

Grunnen til at politiet på dette tidspunktet har invitert til en tilbudskonkurranse er at den nåværende leiekontrakten går ut, og da er politiet lovpålagt å tilby konkurranse rundt nye politilokaler.

Politiets fellestjeneste ønsker for øvrig ikke å uttale seg om forhold knyttet til anbudsprosessen hvor fristen for å levere anbud går ut den 22. august.