Namdalskommuner med labert resultat i NHOs kommune-NM

Vikna fortsatt best

Flere av kommunene i Indre Namdal havner langt nede på lista i NHOs kommunerangering.

BEST I NAMDALEN: Vikna kommune og ordfører Amund Hellesø, er fortsatt høyest på NHOs kommunerangering. Foto: Lena Erikke Hatland 

Bindal nest sist: - Plasseringa kommer ikke som noe sjokk akkurat, sier bindalsordfører Britt Helstad. 

arkiv

NAMSOS: Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har rangert landets kommuner etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.


Bindal nest dårligst


Nest dårligst i landet er Bindal kommune, som bare har Loppa kommune bak seg i rangeringen. Leka, Namdalseid, Fosnes og Høylandet kommune kommer også dårlig ut, og havner langt ned på lista.

– Vi har ligget i bunn ganske lenge, så det kom ikke som noe sjokk, sier ordfører Britt Helstad i Bindal kommune.

– Slik som det er i dag har vi et svakt næringsliv i Bindal, og vi trenger flere arbeidsplasser. Dette er selvfølgelig noe vi jobber for å få til, legger hun til.

Vikna kommune scorer best av namdalskommunene og havner på 144. plass, mens Overhalla har nest best score, og ligger som nummer 176. Namsos er hakk i hæl som nummer 184.

Flatanger er inne i en god trend, og ligger nå som nummer 289, mens de i 2009 lå nede på en 404. plass.


Ingen blant de tre beste


NHOs Kommune-NM rangerer norske kommuner og regioner etter 21 indikatorer som gjenspeiler vekstkraft og attraktivitet for næringslivet. Dårligst ut kommer kommunene i Nord-Trøndelag, sammen med Nordland, Troms og Finnmark.

Best i fylket er Stjørdal på 44. plass, med Steinkjer som nummer to og Levanger på tredje. Vikna er nummer fire.


Faller på lista


Selv om Vikna er best i Namdalen, er de inne i en negativ trend i rangeringen. I 2011 var kommunen godt inne blant de hundre beste, men de siste fem årene har de sakket akterut.

– Vi har hatt noen utfordringer, blant annet med permitteringer i havbruksnæringa, forteller ordfører i Vikna, Amund Hellesø.

Ordføreren er ikke bekymret for de siste års fall på NHOs kommunerangering, men tar resultatene til etterretning.

– Dette viser at vi hele tida må være på hugget, og stimulere til vekst i kommunen, sier han og legger til:

– At vi er best i Namdalen har ikke så mye å si. Men at vi som en liten utkantkommune er topp 150 i landet er positivt, sier ordføreren.


Samling i bånn


De høyest rangerte kommunene ligger på Østlandet, langs Sørlandskysten, og oppover Vestlandskysten til Bergensområdet, i tillegg til byer langs kysten opp til Tromsø.

NHO har også rangert regionene, og der kommer Indre Namdal(Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Høylandet og Grong kommune) nest dårligst ut. Litt bedre gikk det for Namdalskysten, som er nummer 54 av 77 regioner. Region Namdalskysten inkluderer Osen, Namsos, Overhalla, Namdalseid, Fosnes, Flatanger, Vikna, Nærøy og Leka kommune.

Best i landet er Sola kommune, med Bærum og Oslo på andre og tredjeplass.Resultater:


Sola (1), Vikna (144). Overhalla (176), Namsos (184), Nærøy (262), Flatanger (289), Grong (331), Lierne (332), Høylandet (380), Namsskogan (401), Røyrvik (402), Namdalseid (407), Leka (410) Fosnes (422), Bindal (427).