Vikna fortsatt best i Namdalen

Indre Namdal kommer dårlig ut i kommunerangering.

Best i Namdalen: Vikna kommune scorer godt i NHOs kommune-NM, mens flere namdalskommuner havner i nedre sjikt.  

arkiv

NAMSOS: Næringslivets Hovedorganisjon(NHO) har rangert landets kommuner etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

Bindal nest dårligst

Nest dårligst i landet er Bindal kommune, som bare har Loppa kommune bak seg i rangeringen. Leka, Namdalseid, Fosnes og Høylandet kommune kommer også dårlig ut, og havner langt ned på lista.

Vikna kommune scorer best av namdalskommunene og havner på 144. plass, mens Overhalla har nest best score, og ligger som nummer 176. Namsos er hakk i hæl som nummer 184.

Flatanger er inne i en god trend, og ligger nå som nummer 289, mens de i 2009 lå nede på en 404.plass.

Ingen blant de tre beste

NHOs Kommune-NM rangerer norske kommuner og regioner etter 21 indikatorer som gjenspeiler vekstkraft og attraktivitet for næringslivet. Dårligst ut kommer kommunene i Nord-Trøndelag, sammen med Nordland, Troms og Finnmark.

Best i fylket er Stjørdal på 44.plass, med Steinkjer som nummer to og Levanger på tredje. Vikna er nummer fire.

Faller på lista

Selv om Vikna er best i Namdalen, er de inne i en negativ trend i rangeringen. I 2011 var kommunen godt inne blant de hundre beste, men de siste fem årene har de falt ned på lista hvert år.

De høyest rangerte kommunene ligger på Østlandet, langs Sørlandskysten, og oppover Vestlandskysten til Bergensområdet, i tillegg til byer langs kysten opp til Tromsø.

NHO har også rangert regionene, og der kommer Indre Namdal nest dårligst ut. Litt bedre gikk det for Namdalskysten, som er nummer 54 av 77 regioner.

Best ut kom Sola kommune, med Bærum og Oslo på andre og tredjeplass.


Resultater:

1: Sola

144: Vikna

176: Overhalla

184: Namsos

262: Nærøy

289: Flatanger

331: Grong

332: Lierne

380: Høylandet

401: Namsskogan

402: Røyrvik

407: Namdalseid

410: Leka

422: Fosnes

427: Bindal

428: Loppa