Ba om møte med departementet – fikk aldri svar

Nord-Trøndelag fylkeskommune ba 11. juli om et møte med Samferdselsdepartementet før anbudsfristen går ut 8. august. Det er ikke kommet svar.

GREIT: Dagens tilbud gjennom Widerøe er greit, mener namdalingene. Det nye forslaget vil ødelegge veldig mye, ikke minst for næringslivet. 

arkiv

R¤ØRVIK: Det er fylkeskommunene og ikke vertskommunene som er høringsinstans til forslaget til anbudskriterier for flyplassene. Luftfartsforum Namdal – der både Namsos og Vikna er representert – samarbeider likevel tett med fylkesrådet i flyplasspørsmål.


Får ikke mulighet


– Det er sagt at anbudsgrunnlaget kan endres helt fram til 8. april. Da er det svært skuffende at vi ikke får til et møte og ikke har mulighet til å påvirke, sier viknaordfører Amund Hellesø (Ap), medlem i luftfartsforumet. Departementet ble invitert til å møte nordtrønderne enten i Namdalen, Trondheim eller Oslo i uke 30 eller 31.


NA fikk et svar


Hellesø er enig i argumentene fra sin forgjenger i ordførerstolen, Reinert Eidshaug. – Det er ikke setekapasiteten som er problemet, det er tidspunktene og rammene, sier Hellesø.

«Samferdselsdepartementet har mottatt forespørselen fra fylkeskommunen, og den er nå til vurdering i departementet», skriver kommunikasjonsrådgiver Frøydis Tornøe i Samferdselsdepartementet i en e-post til NA etter at vi ringte departementet onsdag.