Lover godt for korn og potet

Kornåkrene gulner, potetgresset er sprøytet og hos grønnsaksprodusentene er innhøstinga godt i gang. Det sikreste tegnet på at sommeren snart er over.

Johan Valskrå, gårdbruker, Øyheim, Grong  Foto: Ingvild Kirkedam

INNHØSTING: Hos gårdbruker Johan Valskrå i Grong er innhøstinga av isbergsalat i full gang. Både kvalitet og kvantitet ser veldig bra ut . FOTO: Ingvild Kirkedam 

arkiv

GRONG: – Vi har holdt på ganske nøyaktig en måned. Salat er jo ferskvare så der går produksjonen jevnt hele sommeren, sier gårdbruker Johan Valskrå på Øyheim i Grong.

– Hvordan ser det ut i åkrene?

– Vi har hatt jevnt bra vekst hele sesongen og kvaliteten ser veldig bra ut, så innhøstinga går jevnt mens vi venter på at kornet skal bli klart til tresking om to-tre uker, sier han.


Regnet gull verdt


Prognosene for årets avlings-sesong ser jevnt over bra ut for alle vekster og sorter.

– Den tørre våren og forsommeren påvirker selvfølgelig, men regnet de siste 14 dagene har hjulpet betydelig, sier rådgiver Asbjørn Bjerkan ved Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag i Overhalla.

– Hva kan sies generelt om årets avlinger?

– Om noe kan kalles normalt, så blir dette antakelig et normalår med avlinger på det jevne. Noe mindre gress enn i fjor, for kornet ser det jevnt over greit ut, og for poteten ser det ut som vi kanskje får avlinger noe over snittet – et normalår pluss, sier han.

– Kvalitet?

– Kornåkrene ser stort sett fine og friske ut. Det samme gjelder hos potetdyrkerne, og jeg har ikke hørt om utbrudd av sykdommer på avlingene, så kvaliteten bør det ikke være noe å si på, mener han.

– Når starter innhøstinga?

– Det er selvfølgelig litt væravhengig nå mot slutten, men jeg antar at de første kan være i gang med treskinga omkring 15. august, sier Bjerkan.

For dem som dyrker fôr til dyra har veksten vært mer variabel i år. Mens det i fjor var et svært bra år for dem som dyrker gress, har gressavlingene i år vært mer varierende.

– Førsteslåtten var nok noe dårligere enn forventet. Gressprodusentene vil jo helst ha sammenhengende striregn tidlig på året. Men det ser bedre ut for andreslåtten, etter rotbløyta vi har hatt nå i slutten av juli. I sum blir det antakelig et helt greit år de fleste stedene.


Bra potetavling


Det meste av poteten som dyrkes i Overhalla er settepotet.

–Og jeg kan betrygge alle som nå sjekker om termometeret utafor kjøkkenvinduet er ødelagt. Vi har ikke hatt frostnetter i juli, selv om potetgresset er visnet, ler Bjerkan.

Forklaringa er ganske enkel: Flere steder har de allerede sprøytet for å stanse veksten slik at knollene ikke blir for store. Nå skal de få ligge i jorda og godgjøre seg slik at modenhet, og kvalitet på skallet, blir slik den skal være.

– For potetavlinga ser det bra ut, og der er vi én til to uker tidligere i år enn normalen. Jeg regner med at opptaking er i gang i begynnelsen av september. Den må jo være ferdig til elgjakta vet du, sier en lattermild Asbjørn Bjerkan.

Jordbærsesongen er på hell, og gulrota er i rute, slik at alt er som det skal være et par uker før innhøstinga starter for fullt.