Frykter nytt flyruteforslag vil ramme den gedigne verdiskapinga:

Reinert er skremt over flyruteforslag

Mens verdiskapinga bare for lokale oppdrettere passerer fem milliarder og næringslivet vil skape 1.000 nye arbeidsplasser, så vil regjeringen redusere det viktige flytilbudet til Rørvik.

SKREMT: Ap-veteran og flyplassforkjemper Reinert Eidshaug er skremt over Samferdselsdepartementets holdninger til distriktsflyplassene og det ekspansive næringslivet i Ytre Namdal. 

arkiv

RØRVIK: – Skremmende, er karakteristikken fra tidligere ordfører Reinert Eidshaug (Ap) i vertskommunen for Rørvik lufthavn, Vikna.

Flyplassen og flytilbudet for næringsliv og private i Ytre Namdal har vært hjertebarnet for Ap-veteranen siden han fikk verv i kommunen i 2009. Før Eidshaug gikk av som ordfører i fjor høst, ble reguleringsplanen for utvidelse av flystripa til 1.199 meter godkjent av både kommune og Avinor. Alt er klart til et byggevedtak eller finansiering er på plass.

Men nå frykter Eidshaug forslaget til nye anbudskriterier for flyplassen i heimkommunen skal ødelegge for alt det arbeidet han selv, hans etterfølger Amund Hellesø (Ap) og alle andre har lagt ned for et godt flytilbud.

Les også:

Ba om møte med departementet – fikk aldri svar

Nord-Trøndelag fylkeskommune ba 11. juli om et møte med Samferdselsdepartementet før anbudsfristen går ut 8. august. Det er ikke kommet svar.

Betyr overnatting i Oslo


Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har selv velsignet forslaget som betyr at morgenflyet og kveldsflyet Rørvik har i dag vil forsvinne. Nå heter det er tilstrekkelig at passasjerene kommer til Værnes senest 08.30 og tilbake fra Værnes 17.00. For Namsos er situasjonen den samme.

– Dette blir håpløst, ikke minst for næringslivet. I dag er tilbudet godt nok til at vi herfra kommer oss til Oslo for møter klokka 10.00 og kan returnere fra Oslo helt fram til 19.30 om kvelden og komme oss til Rørvik. Det nye forslaget betyr at folk må dra dagen før og overnatte i Oslo, med de ekstrakostnader det medfører. Også reisende fra Oslo til Rørvik rammes, påpeker viknamannen.


Større fly ikke ønsket


Anbudskriteriene åpner for større fly og tilstrekkelig setekapasitet for dagens trafikk, men det hjelper ifølge Eidshaug lite. – Større fly betyr færre avganger, et skritt tilbake.

Reinert Eidshaug ser heller ikke logikken i myndighetenes mål om økende passasjertall når antall avganger reduseres. Staten subsidierer flyplassene på Rørvik og Namsos med 20 millioner kroner i året hver. Samfunnsregnskapet vil likevel gi solid pluss med verdiskapinga på mange milliarder i distriktet, mener han. – Jeg frykter nye etablerere ikke flytter hit.