Roald Iversen får ansvar for Nord-Trøndelags største prosti

Får ansvar for 14 prester, 32 kirker og 35 kirkegårder

Roald Iversen tiltrådte stillingen som prost i Namdal prosti mandag.

Ny prost: Roald Iversen (til venstre) er Namdalens nye prost, foreløpig i seks måneder. Han har nå ansvaret for 19 sokn, 14 prester, 32 kirker og 35 kirkegårder. Tidligere prost, Dagfinn Thomassen (til høyre), er godt fornøyd med valget. 

arkiv

NAMSOS: – Det var en hyggelig telefon å få da stiftsdirektøren ringte, smiler Iversen som har studert teologi ved Universitetet i Oslo. Han tok en doktorgrad om kristen sjelesorg ved Menighetsfakultetet i 2013.

Iversen, oppvokst i Saltdal i Nord-Norge, ble tilbudt jobb som prost i Namdalen i seks måneder, i tillegg har han søkt på fast stilling. Om Iversen fortsetter etter det første halvåret, blir avgjort av Nidaros Bispedømmeråd i september.


Fremme kompetanse


Nå ser han fram til å jobbe som prost i Namdalen.

– Jeg vil bidra til å skape et godt arbeidsmiljø innad i prostiet, og er også opptatt av å fremme kompetanseutvikling blant prestene, sier Iversen.

Han vil få ansvaret for bispedømmets største prosti.

– Det er et stort område, men nå har jeg vært på en ti dagers rundtur med tidligere prost Dagfinn Thomassen. Det har gått svært bra og jeg har blitt godt mottatt, sier Iversen.

Prostiet dekker om lag 40 prosent av Nord-Trøndelag og inneholder 19 sokn, 14 prester, 32 kirker og 35 kirkegårder.

– Det har vært veldig godt å starte med å reise rundt sammen med Dagfinn for han har masse lokalkunnskap, sier Iversen.


Store utfordringer


Forhenværende prost Thomassen er svært fornøyd med ansettelsen av Iversen.

– Jeg er mer enn fornøyd! Det er godt å vite at noen vil ta over jobben. Vi har reist sammen noen dager nå, så Roald, og jeg ser det vil fungere godt, sier Thomassen. Selv tiltrer han som prost i Orkdal.

Selv om Thomassen kan være fornøyd, var det ingen søkere på stillingen da fristen gikk ut i april. Da det på nytt ble søkt etter prost kom det fire søknader. En av disse var fra Iversen.

– Som du ser, en av de største utfordringene i vårt prosti er rekrutteringa. Gjennomsnittsalderen på prestene er 59 år og pensjonistene redder oss ofte, sier Thomassen.

Rekruttering vil bli Iversens store utfordring i hans nye jobb.

Ansettelsen av prosten skal markeres i søndagens gudstjeneste i Namsos kirke og Iversen vil holde sin første preken som prost i Namdal prosti søndag 14. august.

– Iversens store styrke er hans relasjonskompetanse, sier Thomassen.