Ingen hybelkrise i Namsos

Fortsatt ledig krypinn til studenter

Trenger du hybel i Namsos er det ennå mulighet å få et krypinn til høsten.

To hybelhus: I Namsos er det to hybelhus; et i tidligere Grand Hotell (bildet) og på «Bangla» på Østbyen. Det er sju hybler ledig i Namsos, melder Nord studentsamskipnad. 

arkiv

NAMSOS: Det er hybelkrise i storbyene rundt om i landet. I Oslo står ca. 6.600 på venteliste for å få hybel gjennom studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. Situasjonen er også vanskelig i flere av de norske universitetsbyene.

I studiebyen Namsos er det derimot ingen hybelkrise.

– Det er noen få ledige hybler gjennom studentsamskipnaden her i Namsos, forteller boligkonsulent, Lisbeth Thomassen i Nord studentsamskipnad.

– I Namsos har vi nå sju ledige studenthybler, forteller hun.

At det er såpass lett å få hybel mener Thomassen skyldes at flere benytter seg av hybler på det private markedet.


Hybel til alle søkere


Ventelister er et sjeldent problem i Namsos, der alle søkere har fått tilbud om hybel ved ett av byens to hybelhus – Gamle Grand Hotell og på «Bangla».

– Vi har totalt tilbud om 104 hybler gjennom samskipnaden i Namsos, sier Thomassen.

Sju av disse står nå ledige.

– Alle søkere har fått tilbud, men det trenger ikke være førstevalget, sier Thomassen.

For studentsamskipnaden er dette godt nytt.

– Det er betryggende for oss å vite at studentene har et sted og bo, sier Thommasen.


Ventelister i Steinkjer


Situasjonen er ikke like bra i de andre byene i Nord-Trøndelag.

– I Steinkjer har vi femten stykker på venteliste og vi har ingen ledige hybler heller, sier Thomassen.

Levanger mangler også et par hybler.

– Jevnt over har vi en god dekning på hybler i Nord-Trøndelag, og vi får hjulpet de fleste med å finne et sted å bo, sier Thomassen.

Den største utfordringen for samskipnaden er ikke å finne nok hybler, men å møte studentenes ønsker og krav.

– Vi har mange ulike søkere med mange ulike krav. Det er folk som ønsker å dele kjøkken og bad med andre og det er de som slettes ikke ønsker det. Det er også mange søkere med ulik bakgrunn og etnisitet. Grunnet kulturforskjell vil noen for eksempel ikke dele bad med andre studenter. Det er den største utfordringa vi har, når det gjelder tildelinga av hybler, sier Thomassen.

Trenger du hybel i Namsos er det derfor ennå mulighet til å få seg et rom - kanskje med utsikt - til høsten.