Salsbruket-grenda må vise til vekst for å berge skolen sin:

Salsbruket tar utfordringa

Salsbruket-grenda fikk kniven på strupen for at skolen skulle opprettholdes: skap vekst! Nå er vekstprosjektet i full gang.

DRØMMETOMT: Fra verandaen på det ene huset som er til salgs vil kjøperne kunne skue ut over den fantastiske naturen som omkranser Opløfjorden og Salsbruket, påpeker leder i prosjektgruppa, Per Ivar Lian. 

LOKKEMIDDEL: Her er ett av de flotte bolighusene som skal selges og som Per Ivar Lian håper vil lokke barnefamilier til grenda. 

arkiv

SALSBRUKET: Ei prosjektgruppe er for lengst satt ned, detaljert prosjektbeskrivelse er klar og søknaden om prosjektfinansiering på 850.000 kroner er sendt. Og ikke minst: bygdefolket støtter opp.

– Vi hadde et folkemøte i vinter der prosjektet ble lagt fram, og tankene fikk veldig god respons, rapporterer leder i prosjektgruppa, Per Ivar Lian.

To-tre personer tok initiativet til å møte utfordringa fra nærøypolitikerne. Ikke lenge etter var prosjektgruppa på åtte personer nedsatt. Etter hvert har stadig flere meldt seg for å bidra, ikke minst de mange fritidshus- og hytteeierne fra Høylandet.


Mange rimelige botilbud


– Akkurat nå i sommerferien har vi pause, men planene er klare og arbeidet starter for fullt nå i høst, forsikrer lederen.

For å skape bolyst og tilflytting tror Per Ivar Lian de viktigste faktorene er å få gjenåpnet barnehagen og få omsatt den største ressursen: svært rimelige og gode boliger. I tillegg lokkes det med kultur som kor, korps, aktiv 4H-klubb og fantastisk natur og turterreng.

– Det står flere fine boliger til salgs her, og prisnivået ligger fra en halv million kroner til 700-800-000. Mange er nok ikke klar over dette, men det er en unik mulighet for unge barnefamilier til å etablere seg. At noen må pendle noen kilometer på jobb er overkommelig, det gjør vel 70–80 prosent av Norges befolkning, mener Lian.


Barnehage er nøkkelord


Nettopp målet om få ungdom til å etablere seg er årsaken til at barnehagen er så viktig, tror han. Prosjektgruppas leder påpeker at barnehagen ikke er nedlagt, men drifta er lagt på is inntil det er fem-saks barn med behov for plass. Per i dag mangler bare et par unger.

Prosjektbeskrivelsen har lagt opp til tre innsatsområder: tilrettelegging for næringsutvikling, innovasjon og entreprenørskap/kompetanse og rekruttering. I første punkt inngår blant annet å etablere nettverk av ressurspersoner, bedrifter, organisasjoner med tilknytning til grenda, Facebook-gruppe og egen hjemmeside,

Med tanke på innovasjon har flere eksisterende bedrifter utviklingsplaner, og det er store muligheter innen reiseliv. På rekrutteringspunktet nevnes blant annet flyktninger og at utflytta bruksbygg vender heim.