Omdiskutert fraværsregel i videregående skole innført fra 1. august

– Rammer de svake

1. august trådde den nye fraværsregelen i kraft. Gina (18) er redd den vil ramme de svakeste.

Usikkerhet: Gina Berre tror at de nye fraværsreglene kan skape en del usikkerhet for elevene. 

arkiv

BANGDALEN: I vår raste debatten om det skulle innføres fraværsgrense i videregående skoler. Først var forslaget at mer enn ti prosent udokumentert fravær i et fag, skulle føre til at eleven mister retten til å få standpunktkarakter i faget.

Senere ble det forhandlet fram at rektoren skal få gjøre en vurdering om elevene med mellom 10 til 15 prosent udokumentert fravær skal få retten til å få standpunktkarakter i faget.


Spent på virkninga


Gina Berre fra Bangdalen er elev ved Inderøya videregående skole. Hun er spent på hvordan virkninga av den nye regelen vil bli.

– Det blir spennende å se. Jeg tror at det kan skape en del usikkerhet for elvene med den nye fraværsregelen. Det blir som en slags straff, sier Berre.

Hun er redd for at elever som av forskjellige grunner havner utenfor, ikke har sjansen til å redde seg inn igjen.

– Tenk deg elevene som får så mye udokumentert fravær at de ikke har retten til standpunktkarakter. De er på en måte ferdig. Og det kan være allerede før høstferien, sier Berre.

Les også:

Rektor har tro på nye regler

Rektor Steinar Lio har en del arbeid foran seg med å informere elevene om de nye reglene – Men han tror de vil gi resultater.


Rammer de svakeste


18-åringen har stor tro på at dagens ungdom ønsker å møte opp på skolen, og ønsker å lære. Derfor mener hun at den nye fraværsregelen hardest vil ramme de svakeste.

– For hva er egentlig skulking, spør Berre retorisk.

– Jeg mener at det ligger mye mer bak, når elever ikke møter opp på skolen. Det kan være psykiske lidelser, trivsel eller lav mestringsfølelse. Derfor synes jeg det er viktig at dem som faller utenfor får sjansen til å kjempe seg inn igjen, forklarer hun.

Berre er selv en del borte fra undervisningen på grunn av at hun er politisk aktiv og reiser mye. Selv om hennes fravær er dokumentert, vil hun poengtere at man kan komme seg igjennom skolen med en del fravær, så lenge man blir fulgt opp av lærerne.

– Med oppfølging og tilrettelegging fra lærerne, klarer jeg fint å følge med på skolen, selv om jeg er mye borte, sier Berre.

Hun tror derfor at den nye fraværsregelen ikke vil øke antallet ungdommer som gjennomfører videregående skole.

– Jeg mener at kompetanse bør bli vektlagt i større grad enn oppmøte, avslutter Berre.