Åpner ny og moderne barnehage

Neste uke åpner Namsos sin nye sentrumsbarnehage. – Jeg er både spent og gleder meg, sier barnehageleder Inger Flåt.

Snart ferdig: Prosjektleder for lokalentreprenøren, Øyvind Barland, sier at det er bare småpuss innvendig og komplementering utvendig som står igjen. F.v. Inger Flåt, Bente Aglen, Marthe Hatland, Øyvind Barland og Robert Williamsen. 

Naturtema: Natur er et tema som går igjen i både navn og interiør i Solvang barnehage. 

Kostbart: Prosjektet har et budsjett på 38 millioner. 

Samarbeid: Kommunen sier de har hatt et godt samarbeid med entreprenøren i løpet av prosjektet. 

Utsikt: Inger Flåt kan se ut over lekeplassen fra sitt nye kontor. 

arkiv

NAMSOS: Tirsdag neste uke er det endelig klart for åpninga av Solvang barnehage i Namsos.

– Barnehagen er bygd for å ta imot 80-90 barn, og i første omgang vil det komme i underkant av 60 barn, sier barnehagesjef i Namsos kommune, Marthe Hatland.

Den nye barnehagen er altså bygd for framtida, og vil være kapabel til å ta imot flere barn etter hvert.

Ludvik og Barnas Hus er de gamle kommunale barnehagene som blir erstattet med Solvang. Barn og ansatte fra studentbarnehagen vil bli med over til Solvang barnehage, i forbindelse med at studentbarnehagen er avviklet, og den nye barnehagen vil være mer tilpasset barnehagedrift.

– Det var et stort behov for en tidsriktig og mer moderne barnehage til å erstatte Ludvik og Barnas Hus. Solvang vil være mer tilpasset dagens og framtidens barnehagedrift, sier Hatland.

Dobbelt så mange

For lederen av den nye barnehagen, Inger Flåt, blir det en stor overgang. Hun skal altså ha kontroll over nesten dobbelt så mange unger og ansatte enn hun hadde tidligere i jobben på Barnas Hus.

– Jeg gleder meg, samtidig som jeg er veldig spent. Men å få være med unger er bestandig gøy, forsikrer Flåt.

Personalet er godt forberedt før åpninga, og hadde felles personalmøte allerede i april. I tillegg har de vært på studietur til Trondheim og Amborneset for å lære av andre barnehager.

– Først og fremst dro vi på studietur for det sosiale, slik at vi kunne bli kjent med hverandre. Men vi fikk også muligheten til å lære av andre barnehager, sier Flåt.

Utfordrende

Prosjektet har et budsjett på 38 millioner kroner. Bygg- herreombud, Robert Williamsen, forklarer at det var utfordrende å holde seg innenfor budsjettet.

– Vi har blitt nødt til å gjøre noen forenklinger i løpet av prosjektet for å holde oss innenfor budsjettet, bekrefter Williamsen.

Øyvind Barland, prosjektleder for Birger Pedersen, er veldig fornøyd med resultatet av arbeidet de har gjort med barnehagen.

– Det har vært artig, utfordrende og lærerikt, sier han.

Den nye barnehagen står der de gamle LO-lokalene befant seg. Og i en miljøbevisst tid har entreprenøren vært bevisst på gjenbruk.

– Vi har jo flyttet mer enn vi har bygget. Bygningene har blitt flyttet til Kleppen, Sætervika, Grong og Råbakken, forklarer Barland.

Barland har selv hatt barn i både store og små barnehager, og han mener at det er mange fordeler med å ha barna sine i store barnehager.

– De utvikler seg mer sosialt ved å omgås flere andre barn. I tillegg blir ikke overgangen til skolen like stor, forklarer han.