Jakter bjørn i Snåsa

Et jaktlag på åtte mann er ute for å se etter bjørn i Snåsa.
arkiv

SNÅSA: De befinner seg området ved Gaundalen fjellgård i grensetraktene mot Sverige.

Gården ligger omkranset av Blåfjella-Sjækerfjella nasjonalpark.

Bonden varslet Statens naturoppsyn etter funn av sauekadavre.

Mandag ble det gitt en fellingstillatelse som varer fram til 15. august.