LO fant ingen alvorlige brudd

LOs sommerpatrulje har avdekket store hull i informasjon og kunnskap omkring verneombudene blant bedrifter i Nord- Trøndelag.

PASSE FORNØYD: Faglig ungdomssekretær i LO, Malin Solheim Buan er passe fornøyd med resultatet av årets sommerpatrulje. – Vi ser at LO fortsatt har en viktig jobb å gjøre med å sørge for at ungdom har ryddige arbeidsforhold, sier hun. 

arkiv

NAMSOS: – Vi blir selvsagt ikke helt fornøyd før vi kan rapportere om null brudd. Men selv om vi fant noen flere tilfeller i år enn i fjor, må det også ses i sammenheng med at vi gjennomførte mer enn 50 flere bedriftsbesøk denne sommeren, slik at situasjonen er ganske lik som den var for ett år siden, sier Malin Solheim Buan, faglig ungdomssekretær i LO i Nord-Trøndelag.

Enorm økning

Den voldsomme økninga i totalt antall påviste brudd på regler og bestemmelser – 144 i 2016 mot 44 i 2015 – skyldes ifølge Buan at sommerpatruljen i år hadde lagt inn et eget kontrollpunkt omkring verneombud. Slik at 112 av de 144 rapporterte bruddene går direkte på dette.

– Vi har avdekket at det i svært mange bedrifter gis mangelfull informasjon, både om hvem som er verneombud og om verneombudets rolle. Omkring 40 prosent av dem vi snakket med visste ikke om bedriften de jobbet for hadde verneombud eller hvem dette var, sier hun.

Gjengangere

– Arbeidskontrakter og lønnsslipper er gjengangere, omkring 1 av 20 (4,6 prosent) hadde ikke gyldig eller manglet helt en arbeidskontrakt. Noe som er lovstridig, sier Buan.

Funn 2016:

2015-tall i parentes

Bedrifter: 263 (209)

Totalt antall brudd: 144 (44)

Hvorav mangelfull informasjon om verneombud utgjorde 112.

Sum antall brudd minus verneombud 2016: 51

Manglende/mangelfulle kontrakter: 12 (12)

Manglende/mangelfulle lønnsslipper: 3 (6)

Manglende opplæring: 3 (1)

Arbeidstidsbestemmelser: 23 (19).

Pausebestemmelser: 5 (8)

Overtidsregler: 15 (8)

Andre arbeidstids-bestemmelser: 3 (3)

Mistanke om svart arbeid: 4 (6).

Sommerpatruljen har også avdekket noen flere tilfeller enn tidligere hvor unge under 18 år jobber overtid eller i konflikt med arbeidstidsbestemmelsene.

– Det er tydelig at en del ikke vet at ungdom under 18 år ikke har lov til å jobbe overtid, sier hun.

– Har dere avdekket noe som kan kalles grove brudd på lover og regler?

– Ingen svært graverende eksempler, men vi har blant annet rapportert videre til skatteetaten mistanke om svart arbeid ved en bedrift i Namdalen, som jeg regner med de kommer til å undersøke nærmere, sier ungdomssekretæren.

Når det gjelder andre funn melder sommerpatruljen dette videre til de ulike forbundene i LO, eller til LO i de aktuelle områdene.

– Med mål om at funnene blir fulgt opp overfor de bedriftene det gjelder, sier Buan.